Sophämtning

I Mölndal hämtar vi kommunalt avfall med egen personal och egna sopbilar. För boende i en- och tvåbostadshus erbjuder vi fastighetsnära insamling i flerfackskärl. I de flesta flerbostadshus finns tillgång till miljörum för sortering av olika avfallstyper.

Sophämtning

För att sophämtningen ska fungera smidigt behöver vi hjälpas åt. Bra sortering börjar redan inomhus, i till exempel ditt kök. Ju bättre du källsorterar, desto större möjlighet för oss att återvinna materialet. Smtisdigt är det bästa avfallet det som inte uppstår.

Du som äger eller förvaltar flerbostadshus underlättar för boenden att göra en insats för miljön när du erbjuder bra möjlighet till sortering av matavfall och förpackningar.

Vilken vecka töms vilket kärl?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får dina kärl tömda var 14:e dag:

 • Kärl 1 och kärl för brännbart restavfall: Jämna veckor (vecka 2, 4, 6... 32, 34 och så vidare) töms flerfackskärl 1 samt kärl för enbart brännbart restavfall.
 • Kärl 2: Udda eller ojämn vecka (vecka 1, 3, 5 och så vidare) töms flerfackskärl 2
 • De små boxarna för batterier och ljuskällor respektive småelektronik ska du sätta på rätt kärl. Batterier på kärl 1 och småelektronik på kärl 2

Vill du se din tömningsdag, se längre ner på sidan.
Utebliven sophämtning? Anmäl det här!

Du hjälper till

Varje renhållningsarbetare tömmer cirka 450 kärl per dag. Det är ett tungt arbete som kan sluta i arbetsskador eller förslitningsskador. Som kund hos oss väljer du en god arbetsmiljö för vår personal och ser till att sophämtningen kan ske utan hinder. Det är ett viktigt ansvar du har.

Mer information

Vi har en e-tjänst där du som står som abonnent på fakturan (privatpersoner) kan se eller ladda ner ett schema med dina planerade tömningar. Observera att du ser dina normala hämtdagar. Vid helgdagar påverkas sophämtningen.

Logga in med e-legitimation. Du kan även logga in med ditt kundnummer och personnummer. Kundnumret hittar du på renhållningsfakturan.

OBS! Du kan få tömt en annan dag än vanligt vid helgdagar. Läs mer om sophämtning helgveckor.

När en helgdag infaller på en vardag påverkas sophämtningen. Det händer att vi hämtar dina sopor en annan dag än den vi brukar och vi kanske kommer vid en annan tidpunkt under dagen.

För att sophämtningen ska fungera bra behöver du som fastighetsägare eller förvaltare göra följande:

 • Se till att tömning av kärlen kan ske utan hinder. Till exempel: ordna halkfri väg runt kärlen, flytta bilar som blockerar kärlen eller vägen för sopbilen, se till att påsar inte fryser fast.
 • Äger du ett villahushåll placerar du ditt/dina sopkärl med draghandtaget utåt mot gatan på tömningsdagen. Kärlen ska stå inom fem meter från din tomtgräns eller där sopbilen stannar. Kärlen ska stå på en hårdgjord yta utan kanter.
 • Ett kärl får aldrig överfyllas, locket ska alltid gå att stänga. Om det riskerar att bli överfullt eller för tungt kan du beställa extratömning.
 • Avfall får inte läggas löst i ett kärl. Matavfall läggs i bruna papperspåsar och inte i plastpåsar.
 • Håll kärlen rena och förebygg att avfall och matavfallspåsar fryser fast. Fryser avfallet fast ska du se till att det lossnar inför tömning. Arbetsmiljöregler gör att personalen inte får göra det.
 • Det ska vara fri väg mellan kärlen och sopbilens angöringsplats. Se till exempel till att inga bilar blockerar vägen.
 • Snö och halka innebär hinder för vår personal. Snöröj, halkbekämpa och sanda runt dina sopkärl, så det är fritt mellan kärl och sopbilens angöringsplats. Om du inte gör det kan vi inte tömma dina kärl.
 • Du är ansvarig för att kärlen kan tömmas, renhållningspersonalen får inte peta loss avfall som fastnat. Vid risk för att det fryser fast måste du lösgöra det med till exempel en pinne.
 • Meddela oss vid byte av lås eller kod till miljörum.

Oftast är det delarna som slits och går sönder på ett sopkärl och inte kärlet i sig. Skador på lock, hjul och fackindelningen på flerfackskärl händer oftast vid tömningen och upptäcks av vår personal som själva rapporterar in det. Men om du upptäcker skada på ett kärl så ska du anmäla det till oss. Det kostar inget och vi lagar kärlet oftast på plats.

Håll kärlet rent

Det är ditt ansvar att tvätta dina kärl vid behov. Vi erbjuder inte kärltvätt. Var försiktig med etiketten med streckkod och adressuppgift. Tvätta inte bort den!

När du behöver fler matavfallspåsar klämmer du fast en tom påse i locket på något av dina kärl på tömningsdagen. Då lämnar renhållningsarbetarna en ny bunt. Du kan även göra det de veckor vi tömmer kärl 2. Läs mer om matavfall.

Sommarhämtning

Sophämtning vid fritidshus, så kallade sommarabonnemang sker mellan 15 maj och 15 september.

Trädgårdsavfall

Vi erbjuder hämtning av trädgårdsavfall mellan vecka 15 - 43.

Läs mer om och beställ Trädgårdskärl.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad