Sophämtning i vinterväglag

Snö och halka gör det många gånger svårt att tömma dina sopkärl. På vissa områden är framkomligheten så begränsad att sopbilen inte alls kommer fram vissa dagar. För att sophämtningen ska fungera i dessa områden ställer tekniska förvaltningen ut extra kärl dit du kan gå för att slänga ditt avfall.

Områden med begränsad framkomlighet

Mölndal

Gata / placering

Typ av kärl


Brännemadsvägen

En st 660 liters kärl för restavfall och en st 190 liters kärl för matavfall.

Kållered

Gata / placering

Typ av kärl


Gamlehagsvägen / Gamlehagsliden

En st 660 liter kärl för restavfall och en st 190 liters kärl för matavfall.

Lindome

Gata / placering

Typ av kärl


Gapakullen

En st 660 liters kärl för restavfall och en st 190 liters kärl för matavfall.


Hagaliden

En st 660 liters kärl för restavfall + en st 190 liters kärl för matavfall.


Hägnaliden (Hällesåkersvägen)

En st 660 liters kärl för restavfall + en st 190 liters kärl för matavfall.


Inseros
(Hällesåkersvägen 286)

En st 660 liters kärl för restavfall + en st 190 liters kärl för matavfall.


Kroksjövägen

Fyra st 660 liters kärl för brännbart + fyra st 190 liters kärl för matavfall.


Långåsvägen 31

En st 660 liters kärl för restavfall + en st 190 liters kärl för matavfall.


Staviksvägen 15 / Långövägen

En st 660 liters kärl för restavfall + en st 190 liters kärl för matavfall.


Strömbacken / Strömvägen

En st 660 liters kärl för restavfall + en st 190 liters kärl för matavfall.


Säljåsbacken

En st 660 liters kärl för restavfall + en st 190 liters kärl för matavfall.


Flabäck

  • Rådsherrevägen
  • Riksgränsvägen
  • Brohällsvägen
  • Fredsmötesvägen
  • Sockengränsvägen

Tre st kärl för brännbart restavfall och tre st kärl för matavfall finns samlade vid återvinningsstationen Tullbomsvägen.

Skotta runt dina kärl

Det är viktigt att du skottar och halkbekämpar runt dina sopkärl, och hela vägen mellan platsen som sopbilen normalt stannar och kärlen. Är det snö eller is i vägen kommer dina kärl inte att bli tömda, det beror på arbetsmiljöregler.

  • Du ska se till att det är öppning i snövallar, med en öppningsbredd på minst 1 meter, mellan kärlen och sopbilen. Det ska alltså inte finnas snö i vägen som hindrar att kärlet dras till sopbilen
  • Du ska halkbekämpa, det ska vara halkfritt mellan kärlen och där sopbilen stannar.

Att det är du som renhållningsabonnent som ska sköta detta står i Mölndals lokala avfallsföreskrifter.

Tack för att du underlättar sophämtningen när du skottar.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad