Sophämtning i vinterväglag

Snö och halka gör det många gånger svårt att tömma dina sopkärl. På vissa områden är framkomligheten så begränsad att sopbilen inte alls kommer fram vissa dagar. För att sophämtningen ska fungera i dessa områden ställer tekniska förvaltningen ut extra kärl dit du kan gå för att slänga ditt avfall.

Områden med begränsad framkomlighet

Mölndal

Gata

Placering kärl


Brännemadsvägen

1 st 660 liters kärl för restavfall och 1 st 190 liters för matavfall står i början av backen.

Kållered

Gata

Placering kärl


Gamlehagsvägen

1 st 660 liter kärl för restavfall och 1 st 190 liters för matavfall står vid korsningen till Gamlehagsliden.

Lindome

Gata

Placering kärl


Gapakullen

2 st 660 liters kärl för restavfall och 1 st för matavfall.


Hagaliden

1 st 660 liters kärl för restavfall uppe på platå vid brevlådor + 1 st 190 liters för matavfall.


Hägnaliden (Hällesåkersvägen)

1 st 660 liters kärl för restavfall på högersidan vid ladan + 1 st 190 liters för matavfall.


Inseros
(Hällesåkersvägen 286)

2 st 660 liters kärl för restavfall vid bussgaraget i Inseros + 1 st 190 liters för matavfall.


Kroksjön

3 st 660 liters kärl för brännbart på Kroksjövägen vid brevlådorna + 3 st 190 liters för matavfall.


Långåsvägen

1 st 660 liters kärl för restavfall vid vändplatsen + 1 st 190 liters för matavfall.


Raneredsvägen / Staviksvägen

1 st 660 liters kärl för restavfall vid hörnet + 1 st 190 liters för matavfall.


Strömbacken/Benareby

1 st 660 liters kärl för restavfall i början av Strömbacken + 1 st 190 liters för matavfall.


Flabäck

  • Rådsherrevägen
  • Riksgränsvägen
  • Brohällsvägen
  • Fredsmötesvägen
  • Sockengränsvägen

Kärl för brännbart restavfall och matavfall finns samlade vid återvinningsstationen Tullbomsvägen.

Skotta runt dina kärl

Det är viktigt att du skottar och halkbekämpar runt dina sopkärl, och hela vägen mellan platsen som sopbilen normalt stannar och kärlen. Är det snö eller is i vägen kommer dina kärl inte att bli tömda, det beror på arbetsmiljöregler.

  • Du ska se till att det är öppning i snövallar, med en öppningsbredd på minst 1 meter, mellan kärlen och sopbilen. Det ska alltså inte finnas snö i vägen som hindrar att kärlet dras till sopbilen
  • Du ska halkbekämpa, det ska vara halkfritt mellan kärlen och där sopbilen stannar.

Att det är du som renhållningsabonnent som ska sköta detta står i Mölndals lokala avfallsföreskrifter.

Tack för att du underlättar sophämtningen när du skottar.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad