Boendemiljö

Boendemiljön handlar om hur du har det där du bor. Att den är bra är viktigt för din hälsa och hur du mår. Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om bristande ventilation, drag, temperatur, fukt och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

I listan till vänster kan du läsa mer om olika problem som kan uppkomma i din boendemiljö, vilka regler som gäller och vad du själv kan göra för att påverka problemen.

Om du upplever ett problem eller en störning kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen. Vi bedömer om störningen kan vara en olägenhet och om det behöver åtgärdas. Men det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar eller ansvarar för störningen innan du tar kontakt med oss. Den får då möjlighet att åtgärda problemet.

Oftast är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till bygg- och miljöförvaltningen.

Mer information och formulär för att lämna in ditt klagomål

 

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad