Boendemiljö

Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan vi på miljöförvaltningen blir inkopplad.

Oftast är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till miljöförvaltningen.

Klagomål - så här gör du för att anmäla

Använd formuläret: Klagomål på boendemiljön

Uppgifter vi behöver för att handlägga ditt ärende

 • Dina kontaktuppgifter:
  • ditt namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress. Ange gärna e-postadress när du fyller i formuläret. Det underlättar vår kontakt med dig och kan innebära snabbare handläggningstid.
 • Namn på den verksamhet eller person som orsakar störningen.

 • Vad klagomålet gäller.
  Beskriv störningen så tydligt du kan med egna ord, ange under hur lång tid som du upplevt störningen och vem du har haft kontakt med.

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns det risk att handläggningstiden för ditt ärende förlängs.

Krav för att handlägga din anmälan

 • Att du själv först tagit kontakt med den som är ansvarig för störningen och att denne har fått möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.
 • Att miljöförvaltningen bedömer att störningen är en hälsorisk.
 • Att störningen är pågående. Miljöförvaltningen handlägger inte klagomål om störningar som har upphört, störningar som kan uppstå i framtiden och inte heller störningar som är tillfälliga.

Du kan inte vara anonym

De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas i miljöförvaltningens datasystem. Det innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få ta del av dem.

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljöförvaltningen måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Lämna därför bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad