Fukt och mögel

Fuktskador och förhöjda fukthalter i inomhusluften kan orsaka mögel- och bakterietillväxt, vilket kan vara skadligt för din hälsa. Detta kan också ge upphov till en obehaglig lukt och göra att kemikalier från byggnadsmaterial läcker ut.

Mögel- och bakterietillväxt som påverkar vår hälsa yttrar sig i luftvägs- och slemhinnesymtom, till exempel astmatiska besvär, snuva och irritation i näsa och ögon. Känsliga personer kan få allergiska reaktioner.

Det är osäkert vilka typer av ämnen som orsakar hälsoproblem. Men troligtvis rör det sig inte om bakterierna eller möglet, utan snarare om de kemiska ämnen som mikroorganismerna avger.

Var kommer fukten och möglet från?

Mögelsporer och bakterier förekommer naturligt i våra bostäder och utgör vanligtvis inga problem. Vid en fuktskada eller förhöjda fukthalter inomhus kan mögelsporer och bakterier börja växa till, vilket kan leda till att problem uppstår. Mögel angriper även byggnadsmaterial. I längden kan det innebära att byggnadsmaterial släpper ifrån sig kemiska ämnen.

Höga fukthalter kan orsakas av:

 • Att ventilationen i bostaden inte är anpassad för de aktiviteter som ger upphov till fukt
 • Dålig dränering runt huset
 • Otillräcklig vattenavrinning, som exempelvis kan orsakas av att det saknas stuprör
 • Vattenläckor från läckande rör eller vattenledningar, läckande tak och otäta fasader med mera
 • Byggfukt som kan uppkomma när byggnadsmaterial är blött

Tecken på problem

Vanligtvis kan du känna mögellukt innan du ser några tydliga tecken av mögel i bostaden. Om du upptäcker följande bör du agera:

 • Synliga vattenskador som fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i matta och/eller tapet, färg flagnar och lossnar
 • Synliga mögelfläckar
 • Kondens på insidan av fönster
 • Lukt

Mögelfläckar i kakelfogar i badrum är vanligt och innebär normalt sett ingen hälsorisk. Mögelfläckarna uppkommer för att ventilationen inte klarar av att ventilera ut all fukt från badrummet. Det kan leda till tillväxt av mögel på exempelvis kakelfogarna. Den bästa lösningen är att med jämna mellanrum tvätta bort det med en tvättsvamp och vanligt maskintvättmedel. Kakelfogar går oftast inte att få helt rena, men den lilla mängd som blir kvar är ingen hälsorisk.

Vad kan jag själv göra?

En av de viktigaste faktorerna för att få en god inomhusmiljö, är att se till att ventilationen fungerar i hela din bostad. Genom att ha en bra ventilation, minskar risken för fuktproblem i din bostad. Se därför till att hålla alla ventiler öppna och att göra rent alla ventilationskanaler.

Du kan förebygga fuktskador ytterligare genom att

 • Ha en god ventilation
 • Använda duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter dusch och bad
 • Vädra i badrummet efter att du duschat
 • Undvika att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen
 • Rengöra golvbrunnar och under badkaret

Du kan själv kontrollera att ventilationen i badrummet fungerar. Placera en pappersbit under ventilen och kontrollera om den sugs fast. Saknas ventil i badrummet ska det finnas en spalt, som är ungefär lika bred som ett lillfinger, under eller över dörren till badrummet.

Vad kan bygg- och miljöförvaltningen göra?

Har du problem med fukt och mögel och inte känner att du får hjälp kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen.

Använd gärna vårt webbformulär Klagomål på boende miljön när du skickar in din anmälan.

Vi utreder problemet och kan ställa krav på din fastighetsägare om det är nödvändigt.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad