Höga ljudnivåer

Ljudnivån från musik kan vara så hög ibland att den blir skadlig för vår hörsel och orsaka tinnitus, susningar och hörselnedsättning.

Hög musik spelas inte bara på konserter. Även vid andra arrangemang, på diskotek och i träningslokaler kan det förekomma höga ljudnivåer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för hur hög ljudnivån får vara. Riktvärdena gäller för alla tillfällen där hög musik spelas.

Barn är känsligare än vuxna och därför finns det speciella regler för evenemang som barn besöker.

Ljudnivån är arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar för att ljudnivån inte riskerar att ge upphov till hörselskador hos besökarna. Det innebär bland annat att arrangören är skyldig att ha rutiner för till exempel bullermätning och andra kontroller. För dig som är arrangör finns information om höga ljudnivåer från musik på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En arrangör som tillåter barn på sina evenemang är skyldig att se till att ljudnivån anpassas efter de lägre riktvärdena som gäller just barn. Ett alternativ till de lägre riktvärdena är att införa åldersgräns på arrangemanget eller delar av den plats där arrangemanget är.

Riktvärden

Riktvärden för ljudnivån anges som maximalt ljud och ekvivalent ljud. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån under en viss tidsperiod, ett slags medelvärde.

För lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde gäller följande riktvärden:

  • Maximalt ljud - 115 dBA
  • Ekvivalent ljud - 100 dBA

För lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde gäller följande riktvärden:

  • Maximalt ljud - 110 dBA
  • Ekvivalent ljud - 97 dBA.

Vid evenemang som främst riktar sig till barn, till exempel knattediskotek eller liknande, bör du alltid eftersträva ekvivalenta ljudnivåer under 90 dBA.

Vad kan jag själv göra?

Upplever du för höga ljudnivåer ska du i första hand prata med arrangören eller den som driver verksamheten.

Vad kan bygg- och miljöförvaltningen göra?

Om du känner att du inte får hjälp och/eller den höga ljudnivån kvarstår kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen. Använd gärna vårt webbformulär när du skickar in din anmälan. Vi kontrollerar att arrangören har tillräckliga rutiner. Om det är nödvändigt kan vi även kräva bullermätning eller att arrangören vidtar åtgärder som sänker ljudnivån. 

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad