Klagomål enligt miljöbalken

Om du upplever problem eller störning som kan orsaka en olägenhet för hälsa eller miljön kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen. Vi bedömer om störningen kan vara en olägenhet och om det behöver åtgärdas. Det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar eller ansvarar för störningen innan du tar kontakt med oss. Den får då möjlighet att åtgärda problemet.

Lämna klagomål enligt miljöbalken

Bygg- och miljöförvaltningen handlägger klagomålsärenden där störningen kan innebära en risk för människors hälsa eller för miljön.

Det kan handla om till exempel nedskräpning, utsläpp till mark eller vatten, störande buller från en verksamhet, biltvätt på gatan, lukt, mögel, låg temperatur eller bristfällig ventilation.

Vi gör en utredning som visar om klagomålet är en risk som behöver åtgärdas. Om din anmälan kräver handläggning tar vi ut en avgift av den som orsakar eller ansvarar för störningen, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tänk på att när du lämnar in ett klagomål blir det en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få uppgifterna.

Förutsättningar för att vi ska kunna driva ett ärende:

  • Störningen ska utgöra risk för människors hälsa eller miljön.
  • Störningen får inte vara tillfällig eller ringa. Exempel på tillfällig störning kan vara buller från ett tillfälligt idrottsarrangemang eller lukt från lantbruksdjur i jordbruksbygd
  • Störningen ska vara pågående.
  • För inomhusmiljö gäller att störningen upplevs i bostaden.

Detta ska du göra själv

Det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar eller ansvarar för störningen innan du tar kontakt med oss. Den får då möjlighet att åtgärda problemet. Den som orsakar störningen måste få möjlighet att åtgärda problemet innan du kontaktar oss.

Anmäl klagomål

Om problemet kvarstår efter att du haft kontakt med den som orsakat störningen kan du anmäla detta till oss med hjälp av e-tjänsten nedan.

Ditt klagomål kan lämnas anonymt men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål inte kan handläggas.

Detta händer efter att du skickat in ditt klagomål

När vi fått in ditt klagomål kontaktar vi den som utpekas som störande och bifogar en kopia på ditt klagomål. Denne får oftast två veckor på sig att svara. Om klagomålet gäller din bostad kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dej beroende på vad klagomålet handlar om. Om vi konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen ska genomföra åtgärder. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

När det gäller klagomål där vi inte vet vem som orsakar störningen gör vi en utredning för att försöka hitta den som ansvarar så att den kan genomföra åtgärder.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar ett klagomål behandlar miljönämnden de personuppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad