Klagomål på boendemiljön

Om du upplever problem eller störning i din boendemiljö kan du vända dig till miljöförvaltningen. Vi bedömer om störningen kan vara en olägenhet och om det behöver åtgärdas. Men det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar eller ansvarar för störningen, så att den får möjlighet att åtgärda problemet, innan miljöförvaltningen blir inkopplad.

Om problemet kvarstår efter att du pratat med den som orsakat störningen kan du anmäla detta till oss med hjälp av formuläret nedan. Miljöförvaltningen handlägger klagomålsärenden som gäller störning eller olägenhet. En störning som kan påverka människors hälsa, och som inte är tillfällig eller ringa, räknas i lagens mening som en så kallad olägenhet.  

Om din anmälan kräver handläggning tar vi ut en avgift av den som orsakar eller ansvarar för störningen. Avgiften är 1 125 kronor per timme, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Din anmälan kan lämnas anonymt men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål inte kan handläggas. Tänk på att om du lämnar in ett klagomål blir det en allmän handling, eftersom kommunen är en myndighet.

Så här fungerar det efter att du skickat in ditt klagomål

När miljöförvaltningen har fått din anmälan skickar vi ett brev till den som utpekas som störande. Denne får normalt två veckor på sig att svara. Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dig.

Om miljöförvaltningen konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen genomför åtgärder. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

 

Kontaktuppgifter till dig som skickar in klagomålet

Vad störs du av?  * (obligatorisk)
Vad störs du av?

Var upplever du störningen? * (obligatorisk)
Var upplever du störningen?
Tidpunkt för störningen (dag 07.00-18.00, kväll 18.00-22.00, natt 22.00-07.00) * (obligatorisk)
Tidpunkt för störningen (dag 07.00-18.00, kväll 18.00-22.00, natt 22.00-07.00)

Om störningen är återkommande, hur ofta förekommer den?
Om störningen är återkommande, hur ofta förekommer den?
Kontaktuppgifter till den som orsakar eller ansvarar för störningen


Behandling av personuppgifter

När du lämnar ett klagomål behandlar miljönämnden de personuppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad