Klagomål på boendemiljön

Om du upplever problem eller störning i din boendemiljö kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen. Vi bedömer om störningen kan vara en olägenhet och om det behöver åtgärdas. Men det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar eller ansvarar för störningen innan du tar kontakt med oss. Den får då möjlighet att åtgärda problemet.

Om problemet kvarstår efter att du pratat med den som orsakat störningen kan du anmäla detta till oss med hjälp av formuläret nedan. Bygg- och miljöförvaltningen handlägger klagomålsärenden som gäller störning eller olägenhet. En störning som kan påverka människors hälsa, och som inte är tillfällig eller ringa, räknas i lagens mening som en så kallad olägenhet.  

Om din anmälan kräver handläggning tar vi ut en avgift av den som orsakar eller ansvarar för störningen, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tänk på att om du lämnar in ett klagomål blir det en allmän handling, eftersom kommunen är en myndighet.

Anmäla klagomål

Innan du lämnar in ditt klagomål är det några saker du behöver tänka på. Läs igenom texten nedan innan du fyller i formuläret längst ner på sidan.

Uppgifter vi behöver för att handlägga ditt ärende

 • Dina kontaktuppgifter:
  • ditt namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
   En e-postadress underlättar vår kontakt med dig och kan innebära snabbare handläggningstid.
 • Namn på den verksamhet eller person som orsakar störningen.

 • Vad klagomålet gäller.
  Beskriv störningen så tydligt du kan med egna ord, ange under hur lång tid som du upplevt störningen och vem du har haft kontakt med.

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns det risk att handläggningstiden för ditt ärende förlängs.

Krav för att handlägga din anmälan

 • Att du själv först tagit kontakt med den som är ansvarig för störningen och att denne har fått möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.
 • Att miljöförvaltningen bedömer att störningen är en hälsorisk.
 • Att störningen är pågående. Bygg- och miljöförvaltningen handlägger inte klagomål om störningar som har upphört, störningar som kan uppstå i framtiden och inte heller störningar som är tillfälliga.

Du kan inte vara anonym

De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas i bygg- och miljöförvaltningens datasystem. Det innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få ta del av dem.

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljöförvaltningen måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Lämna därför bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Så här fungerar det efter att du skickat in ditt klagomål

När vi har fått din anmälan skickar vi ett brev till den som utpekas som störande och bifogar även en kopia på ditt klagomål. Denne får normalt två veckor på sig att svara. Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dig.

Om bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen genomför åtgärder. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.


Behandling av personuppgifter

När du lämnar ett klagomål behandlar miljönämnden de personuppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad