Nu startar hydrauliska tester vid kemtvätten

Naturvårdsverket beviljade i oktober 2018 ytterligare medel för åtgärdsförberedande undersökningar vid den före detta kemtvätten i Skäggered. Nu är bergborrningarna avslutade och fr.o.m. vecka 17 och ca tre veckor framåt kommer hydrauliska tester att utföras vid kemtvätten.

Bakgrund

Tidigare undersökningar år 2016 påvisade höga halter av klorerade lösningsmedel i sex dricksvattenbrunnar efter en kemtvätt i området som lades ned på 1970-talet. Med hjälp av statliga medel har undersökningar utförts under åren 2017 och 2018, främst inom den före detta kemtvättfastigheten.

Föroreningar i form av klorerade lösningsmedel har hittats i jordgrundvatten och jord, inom ett område intill den gamla kemtvätten, ned till berg ca 4 – 5 meter under markytan. Det finns även höga halter klorerade lösningsmedel i berggrundvattnet vid den före detta kemtvätten.

Bergborrningar och hydrauliska tester

Bergborrningarna som utfördes i början av året vid kemtvätten och i föroreningsplymen är nästan helt avslutade. Nu behöver hydrauliska tester utföras i jord och berg för att kunna planera kommande sanering. Detta innebär att vatten pumpas upp ur borrhål och vidare genom en reningsanläggning för att sedan släppas ut i vägdike norr om den f.d. kemtvätten. Det vatten som släpps ut i diket ska vara rent och halten av klorerade lösningsmedel kommer inte att överstiga Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten. Utsläppet innebär ingen negativ effekt på människor eller för miljön.

Ansvarsutredning

En ansvarsutredning har gjorts. Den visar att det inte finns någon juridiskt att ställa till svars för föroreningen.

Miljömedicinsk bedömning - rapport

Under 2016 bad Mölndals stad att Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) skulle göra en miljömedicinsk bedömning för de drabbade fastighetsägarna. Du kan läsa VMC:s bedömning i deras rapportPDF.

Vill du veta mer?

Mölndals stads miljöchef Per Kaarle
0704-67 72 50 (måndag-fredag kl 8-16)
miljo@molndal.se

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Henrik Bengtsson
010-22 44 695 (måndag - fredag kl 8-16)
henrik.bengtsson@lansstyrelsen.se

Mölndals stad
Projektledare Sofia Söderlund
031-315 15 00 (måndag - fredag kl 8-16)

Frågor om vattentankstationerna
Teknisk kundservice
031-315 15 80
tekniskkundservice@molndal.se                 

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-20 14.34