Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Nu pågår åtgärdsförberedande undersökningar vid kemtvätten

Naturvårdsverket beviljade i oktober 2018 ytterligare medel för åtgärdsförberedande undersökningar vid den före detta kemtvätten i Skäggered. Från och med vecka 4 2020 och tre veckor framåt kommer bergborrningar att utföras i området.

Föroreningen

Tidigare undersökningar år 2016 påvisade höga halter av klorerade lösningsmedel i sex dricksvattenbrunnar efter en kemtvätt i området som lades ned på 1970-talet. Med hjälp av statliga medel har undersökningar utförts under åren 2017 och 2018, främst inom den före detta kemtvättfastigheten.

Föroreningar i form av klorerade lösningsmedel har hittats i jordgrundvatten och jord, inom ett område intill den gamla kemtvätten, ned till berg ca 4 – 5 meter under markytan. Det finns även höga halter i berggrundvattnet vid den före detta kemtvätten.

För att bestämma föroreningens utbredningsområde inför en kommande sanering behöver ytterligare bergborrningar utföras. Dessa borrningar kunde inte utföras förrän kommunalt vatten och avlopp dragits fram i området och de boende kopplat på sig på ledningsnätet vilket skedde under 2019.

Borrningar utförs dels intill kemtvätten men även i föroreningsplymen för att försöka avgränsa utbredningen av klorerade lösningsmedel i berggrundvatten.

Nya statliga medel måste ansökas inför en kommande saneringsåtgärd.

Ansvarsutredning

En ansvarsutredning har gjorts. Den visar att det inte finns någon juridiskt att ställa till svars för föroreningen.

Miljömedicinsk bedömning - rapport

Under 2016 bad Mölndals stad att Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) skulle göra en miljömedicinsk bedömning för de drabbade fastighetsägarna. Du kan läsa VMC:s bedömning i deras rapport.

Vill du veta mer?

Mölndals stads miljöchef Per Kaarle
0704-67 72 50 (måndag-fredag kl 8-16)
miljo@molndal.se

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Henrik Bengtsson
010-22 44 695 (måndag - fredag kl 8-16)
henrik.bengtsson@lansstyrelsen.se

Mölndals stad
Projektledare Sofia Söderlund
031-315 15 00 (måndag - fredag kl 8-16)

Frågor om vattentankstationerna
Teknisk kundservice
031-315 15 80
tekniskkundservice@molndal.se                 

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-06 11.00