Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Undersökningarna fortsätter i Skäggered

Men först efter att bostäderna är kopplade till kommunalt vatten och avlopp.

Naturvårdsverket har i oktober 2018 beviljat ytterligare medel för åtgärdsförberedande undersökningar vid den före detta kemtvätten i Skäggered. Undersökningarna planerar att sättas igång när kommunalt vatten- och avlopp har byggts ut i området. Vissa förberedande åtgärder kan starta innan dess.

Föroreningen

Tidigare undersökningar har påvisat höga halter av klorerade lösningsmedel i sex st dricksvattenbrunnar i området efter en kemtvätt som lades ned på 1970-talet. Dessa fastigheter är sedan en tid tillbaka kopplade till en provisorisk dricksvattenledning.

Med hjälp av statliga medel har undersökningar utförts under åren 2017 och 2018, främst inom den före detta kemtvättfastigheten. Föroreningar i form av klorerade lösningsmedel har hittats i jordgrundvatten och jord, inom ett område intill den gamla kemtvätten, ned till berg ca 4 – 5 meter under markytan. Det finns även höga halter i berggrundvattnet vid den före detta kemtvätten.

För att bestämma föroreningens utbredningsområde inför en kommande sanering behöver ytterligare bergborrningar utföras. Detta kommer dock inte att ske förrän bostäderna i området anslutits till kommunalt vatten och avlopp på grund av risken för spridning av föroreningar under borrning.

Nya statliga medel måste ansökas inför en kommande saneringsåtgärd.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i området påbörjas i december 2018 och beräknas vara färdigutbyggt i oktober 2019, läs mer här.

Ansvarsutredning

En ansvarsutredning har gjorts och den visar att det inte finns någon juridiskt att ställa till svars för föroreningen.

Miljömedicinsk bedömning - rapport

Under 2016 bad Mölndals stad att Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) skulle göra en miljömedicinsk bedömning för de drabbade fastighetsägarna. Du kan läsa VMC:s bedömning i deras rapportPDF.

Vill du veta mer?

Mölndals stads miljöchef Per Kaarle
0704-67 72 50 (måndag-fredag kl 8-16)
miljo@molndal.se

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Henrik Bengtsson
010-22 44 695 (måndag - fredag kl 8-16)
henrik.bengtsson@lansstyrelsen.se

Mölndals stad
Projektledare Erik Bergman
031-315 15 00 (måndag - fredag kl 8-16)

Frågor om vattentankstationerna
Teknisk kundservice
031-315 15 80
tekniskkundservice@molndal.se                 

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-11 13.54