Störande lukter

Störande lukter kan komma både från utomhusluften och från huset du bor i. Lukter kan vara besvärliga och störande även om det som luktar inte är farligt.

I första hand vänder du dig till den som orsakar störningen eller har ansvar för störningen. Om det inte hjälper kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen.

Var kommer lukten från?

Lukt från bland annat soprum, rökning och matlagning i grannlägenheter kan ta sig in i din bostad. Problemet uppkommer ofta på grund av brister i ventilationen. För att minska risken för obehaglig lukt är det alltså viktigt att ventilationen fungerar bra.

Lukter kan även komma in i lägenheter från bland annat vedeldning och grillning utomhus eller närliggande verksamheter som restauranger och industrier.

Vem har ansvaret?

Om du upplever störande lukt i din bostad är det i första hand fastighetsägaren som ska utreda och åtgärda problemet. Fastighetsägaren ansvarar för ventilationen i byggnaden, inte bara i lägenheterna utan även i gemensamma utrymmen som trapphus och vinds- och källarförråd. Du som boende har ändå ett ansvar att genomföra viss skötsel på ventilationen, till exempel rengöra luftventiler. 

När det gäller störningar från en verksamhet är det den som driver verksamheten som har huvudansvaret för utredning och åtgärder. I vissa fall kan verksamhetsutövaren och fastighetsägaren ha delat ansvar.

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem med lukt i bostaden kan du göra följande:

  • Ha friskluftsventiler och frånluftsdon öppna och rengjorda.
  • Undvik att öppna köksfönster när du lagar mat eftersom matoset sprider sig till resten av bostaden eller till dina grannar. Öppna istället köksdörren och ett fönster i ett annat rum.
  • Du kan kontrollera om en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd i fastigheten. Ett certifikat ska sitta i trapphuset. Om det saknas kan du vända dig till Stadsbyggnadsförvaltningen.
  • Felanmäl problemet till din fastighetsägare om åtgärderna ovan inte hjälper. Om lukten kommer från en verksamhet kontakta verksamheten.

Vad kan bygg- och miljöförvaltningen göra?

Om du känner att inte får hjälp av fastighetsägaren eller verksamheten kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Använd gärna vårt webbformulär när du skickar in din anmälan.

Lukter är ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller instrument för att detektera lukt. Det innebär att vi gör en bedömning i varje enskilt fall utifrån en subjektiv upplevelse av lukten. En viss lukt får förekomma. Luktens intensitet och varaktighet avgör om det är en olägenhet eller inte. Om vi anser att lukten är en olägenhet kan vi ställa krav på åtgärder.

Kom ihåg att bygg- och miljöförvaltningen bara hanterar luktproblem som rör din bostad. Störning från grannar som röker på balkongen eller lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd ska fastighetsägaren hantera.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad