Adresser och namnsättning

Kommunen sätter adresser till bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och till de byggnader som har någon form av verksamhet. Varje bostad registreras dessutom i ett lägenhetsregister.

Adresser

Kommunen har ett heltäckande adressregister för bostadsfastigheter. Det ska finnas en adress för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och på de byggnader som har någon form av verksamhet. När man sätter adresser på mark som saknar detaljplan och bebyggelse gör kommunen uppehåll i numreringen för eventuell framtida byggnation.

Adressnumret har inget med brevlådans placering att göra.
 
Adressen som kommunen bestämmer är den som används av post, av boende och besökare, räddningstjänst med mera. Genom att alla använder den adressen minskar risken för missförstånd.

Postnummer är inte en uppgift för kommunen, utan det är Posten som beslutar om det.

Namn på gator, torg, kvarter och offentliga byggnader

Den kommunala namnberedningen är den grupp som diskuterar förslag till nya namn och lägger fram förslag till beslut. I namnberedningen ingår stadsingenjören, personer från tekniska förvaltningen och Mölndals stadsmuseum.
 
Kommunstyrelsen beslutar om namn på gator, torg och offentliga byggnader. Byggnadsnämnden beslutar om kvartersnamn.

Lägenhetsregister

Mölndals stad har ett lägenhetsregister. Registret innehåller uppgifter om alla bostadslägenheter och om de byggnader och fastigheter där lägenheter finns. För bostadslägenheter handlar det om uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Lägenhetsregistrets syfte är att hjälpa SCB att ta fram hushålls- och bostadsstatistik.

Du som är ägare till ett flerbostadshus ska rapportera in förändringar. Detta gäller vid:

  • Nybyggnation
  • Tillbyggnader eller sammanslagningar
  • Rivning

Ajourhållning av lägenhetsregistret

Du anmäler förändringar här via vår e-tjänst för Ajourhållning av lägenhetsregistret - Mölndal stad.

Relaterad information

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad