Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att bekosta anpassningar i ditt hem.

Om du har en familjemedlem i samma hushåll, exempelvis ett barn eller en partner, som har en funktionsnedsättning, kan du ansöka om bidrag för den personen.

Bidraget är helt finansierat av skattemedel. Det betyder att det inte är någon ansökningsavgift. Men observera att avgift för behovsintyg kan tillkomma.

En del anpassningar kan lösas med hjälpmedel.
Kontakta därför först till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast för att diskutera lösningar på funktionsproblemen. Om du inte har en kontaktperson på Kommunrehab 031-315 23 53,  så kan du istället kontakta en primärvårdsenhet, exempelvis Bräcke Diakoni 031-350 11 11, Hälsa i Kubik 031-16 97 40, Kållered Sjukgymnastik och Rehab 031-388 30 40, Wellness Rehab Kållered 0761-90 42 95. Västerleden Rehabcenter - Åby 031-380 48 48 eller Capio Rehab Mölndal
031-87 80 00.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en bestående funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk. Du ska äga eller hyra en bostad för permanent bruk. Det kan vara villa, radhus, hyresrätt eller bostadsrätt.

Vad kan du få bidrag för?

  • Bidrag kan beviljas för anpassning av fasta funktioner i bostaden eller i anslutning till bostaden.
  • Bidrag ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell som bostad för dig som har en funktionsnedsättning.
  • Du kan inte få bidrag för lös egendom eller för normalt underhåll.

Flytta eller bygga ett nytt hus

Kontakta kommunens handläggare innan du skriver på avtalet för en ny bostad för att få veta om du kan räkna med bidrag eller inte. Det kan hända att du inte får bostadsanpassningsbidrag för ändringar i din nya bostad.

När du bygger ett nytt hus ska huset anpassas till din funktionsnedsättning utan stöd av bidrag. Detta är enligt reglerna i plan- och bygglagen. Bidraget är begränsat till vissa väsentliga merkostnader för material eller produkter som bara funktionsnedsatta personer behöver.

Regelverket

Reglerna för bostadsanpassningsbidrag finns i Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

Kontakt

Unni Rehn
Bostadsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 89
unni.rehn@molndal.se

Erica Söderlund
Bostadsanpassare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 96
erica.soderlund@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 08.10