Handläggaren behöver i de flesta fall göra ett hembesök.

Hembesöket är till för att få underlag för beslut och informera om vad som kan bekostas med bostadsanpassningsbidrag.

Kommunens handläggare beslutar om rätten till bidrag och om kostnaden är skälig. Offerter/kostnadsberäkningar kan behöva lämnas in som underlag till beslut om bidragets storlek och skälighet. Det betyder att bidrag beviljas enligt den offert som har den lägsta kostnaden.

Alla som ansöker om bidrag får ett skriftligt beslut skickat till sin hemadress. Om beslutet innebär avslag på ansökan skickas beslutet med mottagningsbevis. Alla beslut är överklagningsbara inom tre veckor från det att du har mottagit ditt beslut.

Du som har fått bidrag beviljat ska själv beställa arbetet med anpassningen. Du ansvarar sedan för att fakturan betalas. Konsumenttjänstlagen gäller för arbeten som utförs hos enskilda personer.

Utbetalning av bidrag

När arbetena är klara meddelar du handläggaren det. Bidraget betalas ut när anpassningarna har kontrollerats av handläggaren som utförda. Kopia på kvitto eller faktura för anpassningen ska lämnas eller skickas till handläggaren. Handläggaren kan sedan antingen betala ut bidraget till dig som sökande eller betala fakturan med det beviljade bidraget. Bidrag betalas inte ut för arbetskostnaden om anpassningen utförs av en privatperson utan F-skattebevis. Då lämnas endast bidrag för materialkostnaden.

Viktigt att känna till