Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Handläggning, beslut och genomförande

Handläggaren behöver i de flesta fall göra ett hembesök.

Hembesöket är till för att få underlag för beslut, diskutera lösningar och informera om vad som kan bekostas med bostadsanpassningsbidrag.

Kommunens handläggare beslutar om rätten till bidrag och om kostnaden är skälig. En skriftlig offert/kostnadsberäkning kan behöva lämnas in som underlag till beslut om bidragets storlek och skälighet.

Alla som ansöker om bidrag får ett skriftligt beslut skickat till sin hemadress. Om beslutet innebär avslag av ansökan skickas beslutet med mottagningsbevis.

Alla beslut är överklagningsbara inom tre veckor från det att du har mottagit ditt beslut. I beslutet finns anvisningar om hur du gör för att överklaga till Förvaltningsrätten.

Du som har fått bidrag beviljat kan själv beställa arbetet med anpassningen hos valfri entreprenör som innehar F-skattebevis. Du ansvarar sedan för att fakturan betalas. Konsumenttjänstlagen gäller för arbeten som utförs hos enskilda personer.

Utbetalning av bidrag

Bidraget betalas ut när anpassningarna är utförda och kontrollerade av handläggaren. När arbetena är klara meddelar du handläggaren det. Kopia på kvitto eller faktura för anpassningen ska lämnas eller skickas till handläggaren. Handläggaren kan sedan antingen betala ut bidraget till dig som sökande eller betala fakturan med det beviljade bidraget.

Viktigt att känna till

  • Du kan inte få mer i bidrag än vad anpassningen har kostat, även om beslut fattats om högre bidrag.
  • Enligt hyreslagen och bostadsrättslagen måste du ha din fastighetsägares medgivande till att utföra anpassningarna.
  • Enligt Skatteverket kan man inte göra ROT-avdrag för arbete som bekostats med bidrag.

Kontakt

Unni Rehn
Bostadsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 89
unni.rehn@molndal.se

Erica Söderlund
Bostadsanpassare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 96
erica.soderlund@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 08.11