Elda inomhus

När du eldar uppstår med tiden brandfarliga beläggningar i din anläggning. Det är därför viktigt att regelbundet sota, göra rent och få bort beläggningarna.

Oavsett om du eldar för uppvärmning eller så kallad trivseleldning måste du ta hänsyn till dina grannar. Rök och sot som tar sig in i ventilationskanaler kan skapa störningar.

Hur ofta måste jag sota?

I sotningen ingår både sotning och rengöring. Brandskyddskontrollen utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg. Under brandskyddskontrollen går Räddningstjänsten igenom din anläggning för att upptäcka fel och brister som behöver åtgärdas för att du ska kunna elda säkert. Hur ofta du måste genomföra det båda delarna beror bland annat på vilken typ av bränsle du använder och  vilken panna eller eldstad du har.

Räddningstjänsten Storgöteborg kan du se hur ofta du behöver genomföra sotning och brandskyddskontroll.

Vem är ansvarig för sotningen?

I Mölndals stad ansvarar Räddningstjänsten Storgöteborg för brandskyddskontroll och sotning.

Braskamin och trivseleldning

Braskaminer och kakelugnar bör inte användas för annat än trivseleldning. Med trivseleldning menas två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per gång.

Braskaminer ger upphov till utsläpp av rökgaser men storleken på utsläppen skiljer sig åt mellan olika typer av eldstäder och fabrikat. Innan du köper en braskamin bör du därför ta reda på vilka olika alternativ som finns.

Elda rätt

Använd torr ved i lämplig storlek. Den bästa veden brukar vara rönn, bok, ask, lönn och björk. Oavsett vilken ved du använder är det lämpligt att mellanlagra veden ett dygn i inomhustemperatur innan du eldar. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd. Elden ska brinna, inte pyra. Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart. I Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt hittar du fler tips.

Nyinstallation kräver anmälan

Kom ihåg att installation av eldstad eller kamin kräver anmälan till byggnadsnämnden. Du måste ha fått startbesked från byggnadsnämnden innan du kan påbörja arbetet.

Störande eldning hos grannen

Om du störs av eldning ska du i första hand prata med den som eldar. Om problemet trots det inte löser sig kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad