Eldning utomhus

Eldning ger upphov till rök, lukt och sotpartiklar och kan störa din omgivning.

En utomhuseld i en tunna. Foto från Pixabay


Dessutom finns risk för att elden sprider sig om du inte är försiktig. Tänk därför på att alltid ta hänsyn till dina grannar och elda säkert.

Eldning av trädgårdsavfall

Under vår- och höststädning av din trädgård kan det bli en hel del ris, kvistar och löv. Det bästa är att du komposterar det i en trädgårdskompost. Då tar du tillvara de näringsämnen som finns i trädgårdsavfallet och kan använda det till nästa års rabatter.

Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall mellan 1 maj och 30 september i detaljplanelagda områden och där det finns samlad bebyggelse. Om du vill elda ditt trädgårdsavfall måste du ta hänsyn till dina grannar. Rök och lukt kan leta sig in i ventilationskanaler och orsaka störning. Det är därför viktigt att du pratar med dina grannar innan du börjar elda.

Fuktigt trädgårdsavfall innebär mycket rök. Du ska därför se till att avfallet är torrt innan du eldar.

Kvistar, grenar och löv kan du lämna på återvinningscentralen. Du får inte lägga det i skogen, det räknas som nedskräpning! Du kan beställa ett trädgårdskärl för att enkelt göra dig av med trädgårdsavfallet.

Eldningsförbud

Du som bor i ett område med detaljplan eller samlad bebyggelse, det vill säga där det är nära till grannarna, får inte elda när som helst på året. I sådana områden är det förbjudet att elda trädgårdsavfall mellan den 1 maj till den 30 september.

Kom ihåg att alltid höra med Räddningstjänsten om det är eldningsförbud även andra tider på året.

Påskeldar och valborgsmässoeldar

Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten om du vill tända en brasa under påsk eller valborg, men det finns en del saker du måste tänka på:

  • Du får bara elda ris, kvistar, buskar och grenar
  • För att elda på annans mark måste du ha markägarens tillstånd
  • Du som eldar ansvarar för att elden släcks
  • Ha alltid tillgång till släckutrustning till exempel vattenslang eller ruskor

Om du ska ha en påsk- eller valborgsmässoeld som ett evenemang med publik ska du däremot söka tillstånd hos Polisen enligt ordningslagen.

Grillplatser i naturreservat

Inom naturreservat får du inte grilla eller tända en eld var som helst. Du får bara göra det i de eldplatser som är byggda av förvaltaren.

Kontakt

Räddningstjänsten
Telefonsvarare om brandrisk
031-335 29 80

Dela på:

Senast uppdaterad