Bredband

En modern och effektiv internetuppkoppling är en viktig del för en levande och attraktiv boendemiljö. Att ha tillgång till internet är numera jämförbart med att ha tillgång till andra självklara resurser i samhället, som vatten, el och vägar. En internetuppkoppling är också en förutsättning för att minska det digitala utanförskapet och för att fler ska kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen.

Vi vill stödja utvecklingen i hela kommunen genom en väl utbyggd och modern IT-infrastruktur. Vi arbetar tillsammans med marknadens aktörer för att så snabbt som möjligt få olika typer av nät för internetuppkoppling driftsatta och användarklara.

Nu aktuella aktiviteter

Öster om Lindome och området kring Hällesåker (ej Dvärred)

IP-Only har tagit ett beslut om utbyggnad av fiberbaserat bredbandsnät i området. Projektering och andra förberedelser pågår. Läs mer på IP-Onlys webbplats.

Dvärred, Sjövalla och Centrala Mölndal (bland annat Solängen)

Det finns till ett flertal adresser utbyggt ett så kallat anslutningsnät (huvudkabel vid till exempel gatan) och som en del fastighetsägare sedan tidigare (när nätet byggdes av Svenska stadsnät AB) är anslutna till. För de som inte är anslutna behöver det göras en intresseanmälan för en så kallad efteranslutning.

Det är numera Telia som (efter att de tagit över nätet från Svenska stadsnät) ansvarar för att göra efteranslutning till nätet. Mer information finns på Telias beställningssida Vill du ha fiber?

Gunnebodal (Pixbovägen)

De båda företagen, IP-Only respektive Open Infra (tidigare Stadsnätsbolaget) genomför anslutningar på en del adresser inom området.

Aktörer som bygger eller äger anslutningsnät i Mölndal

Om du vill söka på en specifik adress för att se om den finns med hos de aktörer som har ett anslutningsnät i Mölndal besöker du deras respektive hemsida för mer information. Det är huvudsakligen följande aktörer som bygger eller har ett anslutningsnät i Mölndal:

Vår bredbandsstrategi

Läs den fullständiga bredbandsstrategin.PDF

Kontakt

Peter Storgaard
IT-avdelningen
031-315 35 51
bredbandsfragor@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad