Bygglov och fastighetsfrågor

Här är information om vad som gäller för dig som vill ändra ditt hus eller din fastighet. Det kan vara att du vill bygga nytt, bygga till, riva en byggnad eller kanske att lägga till en bit mark till din tomt.

Detaljplanen som finns för din fastighet styr till stor del vad du får göra och inte göra.

Bygga och riva

Om du vill bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behövs oftast bygglov. Bygglov och andra tillstånd finns för att skydda vår hälsa och miljö. Byggets utformning ska passa in i omgivningen.

Vi vill ha trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning. Andra viktiga frågor är att utryckningsfordon ska kunna komma fram, anordning för vattenförsörjning, hushållning med energi och tillgängligheten för funktionsnedsatta.

Du kan ladda ner blanketter som behövs för att göra en ansökan:
Självservice inom bygglov

Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Där­emot ska du göra en an­mälan och få beslut om startbesked innan du kan börja bygga.
Attefallsåtgärder - det här får du bygga utan att behöva bygglov

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad