Arkiv och ritningar

Du är välkommen att kontakta oss för att ta del av bland annat bygglovshandlingar och detaljplanhandlingar.

Om du är intresserad av bygglovsritningar som till exempel konstruktionshandlingar kan du läsa mer under Bygglovsarkiv.

Vill du ta del av gällande detaljplaner så finns mer information under Detaljplanarkiv.

Kommunarkivet har hand om äldre handlingar och handlingar som inte direkt gäller byggande och detaljplaner.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad