Arkiv och ritningar

Du är välkommen att kontakta arkivet på stadsbyggnadsförvaltningen för att ta del av bland annat bygglovshandlingar och detaljplanhandlingar.

Om du är intresserad av bygglovsritningar som till exempel konstruktionshandlingar kan du läsa mer under Bygglovsarkiv.

Vill du ta del av gällande detaljplaner så finns mer information under Detaljplanarkiv.

Kommunarkivet har hand om äldre handlingar och handlingar som inte direkt gäller byggande och detaljplaner.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad