Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Bygglov och andra lov

När du ska bygga eller göra förändringar i din fastighet kan du behöva olika sorters lov från staden.

Bygglov

Du behöver bygglov när du vill bygga hus, bygga plank, sätta
upp skyltar med mera. För ett staket som är högst 1,1 meter erfordras normalt
inte bygglov. Ett staket högre än 1,1 meter skall vara genomsiktligt till minst 50 %
annars bedöms det vara ett plank som kräver bygglov.
Vid korsning och utfart gäller att häckar, staket och plank inte får vara högre
än 80 cm i en sikttriangel på 10 meter för korsning och 2,5 meter vid en utfart.
Läs mer på sidan 6 i broschyren "Ditt ansvar som fastighetsägare".

Marklov

Du behöver ibland marklov för att ändra höjdläget på marken mer än en halv meter. 

Rivningslov

Du behöver rivningslov om du vill riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område med detaljplan.

Bygganmälan

För vissa åtgärder, exempelvis Attefallshus eller för att installera en braskamin, behövs inte ett bygglov utan en bygganmälanPDF.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-02 10.07