Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Bygglov

Om du vill bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behövs oftast bygglov.

Takvåning i Mölndal. Foto: Sonja Skäär

Även för att ändra färg på huset eller ändra användningen av huset krävs det bygglov, till exempel om du vill öppna en affär i din bostad. Vissa åtgärder behöver du inte ha något bygglov för, till exempel friggebodar.

Ansök om lov

När ansökan om bygglov kommit in granskar handläggarna om åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen och om den stämmer med en eventuell detaljplan. Det du vill göra ska bland annat passa in på platsen och inte skada miljön. Om ansökan är komplett direkt går det snabbare att få ett beslut.

När du fått bygglov

När du fått bygglov måste du börja bygga inom två år och avsluta arbetet inom fem år, annars måste du söka bygglov på nytt.

Du får inte börja bygga innan du har fått ett beslut om startbesked från kommunen. Du får oftast inte heller flytta in utan att ha fått ett slutbesked från kommunen. Vad som gäller ditt ärende står i beslutet om bygglov.

Tidsbegränsade lov

Du kan ansöka om tidsbegränsat lov när åtgärden är tillfällig eller när byggnadsnämnden inte kan ge bygglov till exempel för att det du vill bygga strider mot bestämmelser i detaljplanen. Exempel kan vara en uteservering på trottoaren över sommaren eller tillfälliga skyltar.

Lovet gäller för högst tio år med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda tiden får inte överstiga femton år. För verksamheter av säsongskaraktär som tas bort och byggs upp varje år kan den sammanlagda tiden vara längre.

När tiden löpt ut ska den tillfälliga byggnaden tas bort eller verksamheten upphöra. I samband med ansökan ska du lämna in en avvecklingsplan som visar hur platsen ska återställas.

Anmälan - när det inte behövs lov

Vissa åtgärder kräver inte lov, men det behövs en anmälan. Exempel är ändringar i bärande väggar, installation av nya eldstäder eller viktiga ändringar i VA-systemet samt Attefallsåtgärder. Vissa byggnadsåtgärder där det behövs bygglov inom detaljplan kräver bara en anmälan om fastigheten ligger utanför detaljplan. Du får inte börja med arbetena innan du har fått ett startbesked från kommunen.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-14 14.18