Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Olovligt byggande (svartbygge)

När en åtgärd som enligt plan- och bygglagen kräver lov eller anmälan har utförts utan lov och/eller startbesked är det en olovlig åtgärd. Ibland kallas detta svartbygge.

Olovliga åtgärder

Byggnadsnämnden tar ut avgifter (byggsanktionsavgifter) av ägaren, av byggherren eller av den som har fått en fördel av överträdelsen, det kan till exempel vara den som använder eller bor i en byggnad som uppförts utan lov. Även om man betalar avgifterna måste man ansöka om lov i efterhand för att få ha kvar byggnaden.
 
Om det inte går att ge lov ska byggnadsnämnden förelägga byggherren, ett så kallat föreläggande, att återställa det som har utförts utan lov. Föreläggandet kan förenas med vite. Även om vitet betalas får inte åtgärden vara kvar. Det betyder att byggnaden måste rivas och marken återställas. Om fastigheten säljs är det den nya ägaren som tar över och måste göra det som den förre ägaren skulle ha gjort.
 
Om den olovliga åtgärden, till exempel ett hus som byggts utan bygglov, gjorts för mer än tio år sedan kan inte byggnadsnämnden ta ut avgifter eller kräva att byggnaden ska rivas. Men om den olovliga åtgärden är kvar kan det bli svårare att få bygglov i framtiden.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-24 14.06