Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vad kräver bygglov?

Vad som kräver bygglov eller anmälan skiljer sig beroende på var fastigheten ligger, till exempel om den ligger inom en detaljplan, inom samlad bebyggelse eller utanför både detaljplan och samlad bebyggelse.

Du behöver bygglov för att exempelvis:

 • bygga nytt och bygga till
 • ändra byggnadens användningssätt helt eller delvis, till exempel för att ändra garage till bostadsdel
 • inreda en ny bostad eller lokal
 • anläggningar till exempel golfbana, friluftsbad, idrottsplats, skjutbana, campingplats med mera
 • inrätta cisterner, radio- och telemaster eller större vindkraftverk  
 • sätta upp mur om muren är högre än 0,5 meter (även stödmurar räknas till murar)
 • sätta upp plank
 • sätta upp staket högre än 1,1 meter
 • väsentligt ändra ovanstående anläggningar

Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att:

 • ändra byggnaders yttre så att karaktären förändras, exempelvis ny kulör och andra takpannor
 • sätta upp skylt eller ljusanordning

Det finns några undantag, till exempel för så kallade friggebodar som förklaras på sidan om Attefallsåtgärder respektive Friggebodar och annat bygglovbefriat.

Sedan den 1 augusti 2018 behövs det normalt inte bygglov för att installera solceller/solfångare.

De fullständiga reglerna hittar du i Plan och bygglagen 9 kapitlet 1-16 § och Plan och byggförordningen 6 kapitlet 1-6 §.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-24 13.51