Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Marklov

Du kan behöva marklov för att gräva, spränga, schakta eller för att fälla träd.

När marklov behövs

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du planerar att schakta, gräva eller fylla igen mark för att avsevärt ändra dess höjdläge (mer än 0,5 meter). I Mölndal finns vissa områden där detaljplanen kräver marklov för att fälla träd eller plantera skog. Med hjälp av kartan kan du hitta information om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan.

Marklov behövs både om du ska gräva i jord eller spränga i berg, förutsatt att du ändrar höjdläget.
 
Schaktning och fyllning i direkt anslutning till byggnadsarbeten behöver inte marklov, eftersom ändringen av marken prövas i bygglovet.
 
Ska du anlägga parkeringsplatser och behöver lov söker du bygglov, inte marklov.

Sök lov så här

Sök marklov med blanketten Ansökan om marklovPDF.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-02 10.16