Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Rivningslov

Inom områden med detaljplan behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

För byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov behöver du oftast inte rivningslov, men det kan behövas en anmälan beroende på hur stor byggnaden är.

Rivningslov

Utanför detaljplanerat område behövs inte rivningslov, men en anmälan kan ändå vara nödvändig beroende på hur stor byggnaden är och vilken typ av byggnad det är. Kontakta våra bygglovhandläggare om du är osäker.
 
Avsikten med rivningslov är att se till att bebyggelse med kulturhistoriska eller miljömässiga värden skyddas. Det är också viktigt att rivningsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Sök rivningslov

Du söker rivningslov på blanketten Ansökan om rivningslovPDF.  

För att visa vad som ska rivas räcker det oftast med att bifoga en situationsplan (karta med byggnaden inritad) där du markerar de byggnader eller byggnadsdelar som ska rivas.

Bifoga också en kontrollplan som visar hur du tänker ta hand om rivningsmaterialet.

Det kan också behövas en kontrollansvarig.  En kontrollansvarig är en person som hjälper dig bland annat med kontrollplanen.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-13 14.08