Avgifter inom bygglov

Bygglovstaxan innehåller kostnader för bygglov, anmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispens och nybyggnads­karta med mera. Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, exempelvis vad, var och hur stort du ska bygga.

Avgifter

Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller vid beslutet. Du betalar alltid en avgift för själva beslutet. Ofta behöver du också betala för utstakning av läget och kontrollmätning när bygget är klart. Bygger du större än 30 kvadratmeter inom detaljplan och områdesbestämmelser får du ofta betala för en planavgift. Om det behövs en karta till din ansökan betalar du även för den.

Kartor

På beställningssidan för kartor finns information om de olika kartorna och länk till avgifter för kartor.

När får jag fakturan?

Du blir fakturerad efter att du har fått ditt beslut eller din karta. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar. Det står i beslutet hur mycket du ska betala.

Frågor?

Om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur, kan du kontakta oss på bygglovsenheten, så hjälper vi dig.

Mer om bygglov

Checklistor som guidar dig igenom de vanligaste byggåtgärderna. Behöver jag ansöka om bygglov? Vilka ritningar och handlingar ska jag skicka in?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Även för rivnings- eller markarbeten behövs ofta lov.

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska lämna tillsammans med bygglovsansökan.

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad