Behöver jag bygglov?

På denna sida hittar du checklistor som guidar dig igenom de vanligaste byggåtgärderna. Behöver jag ansöka om bygglov? Vilka ritningar och handlingar ska jag skicka in?

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan eller kan du börja bygga redan idag? Guiderna här nedanför tar dig genom de vanligaste åtgärderna.

Innan du påbörjar ditt projekt

Tänk på att för alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan, måste du först ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden, innan du får påbörja ditt projekt. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Frågor?

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kan du boka en tid för rådgivning med en bygglovshandläggare/inspektör.

Mer om bygglov

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Även för rivnings- eller markarbeten behövs ofta lov.

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska lämna tillsammans med bygglovsansökan.

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas.


Om du vill bygga utanför detalj­planerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad