Altan

Om du vill bygga en altan utan tak i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte ansöka om bygglov.

Om du vill bygga ett altantak eller skärmtak, se Altantak och skärmtak.
Om du vill glasa in en altan eller ett uterum, se Altan eller uterum, inglasad.

Behövs bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för en altan vars golv är lägre än 0,6 meter över mark, oavsett var på tomten du placerar den.

Även en högre altan kan byggas utan bygglov om samtliga punkter nedan är uppfyllda:

  • Altanen är högst 1,8 meter hög.
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Altanen placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne). Altanen får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.
  • Om fastigheten som du vill bygga altanen vid inte har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden. I dessa fall finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område. Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta byggnadsnämnden.

Ja, om inte alla dessa kriterier är uppfyllda kan du behöva lov eller anmälan. I så fall gäller samma som regler som för åtgärden Altan eller uterum, inglasad. Om du är osäker på vad som gäller för ditt projekt, kontakta bygglovsenheten.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad