Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Friggebod

En friggebod är en fristående byggnad som du kan bygga på din tomt i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus.

Behövs bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för en friggebod. För att ditt bygge ska räknas som en friggebod måste förutsättningarna nedan vara uppfyllda.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter, men den kan fördelas på flera byggnader. Till exempel kan du ha en bod på 9 kvadratmeter och ett växthus på 6 kvadratmeter.

  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 3 meter.

  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.

  • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.

  • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

  • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om ditt bygge inte uppfyller dessa kriterierna räknas det som en komplement­byggnad, se Förråd.

Tips och råd

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta bygglovenheten.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-21 11.47