Friggebod

En friggebod är en fristående byggnad som du kan bygga på din tomt i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus.

Behövs bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för en friggebod. För att ditt bygge ska räknas som en friggebod måste förutsättningarna nedan vara uppfyllda.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter, men den kan fördelas på flera byggnader. Till exempel kan du ha en bod på 9 kvadratmeter och ett växthus på 6 kvadratmeter.

  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 3 meter.

  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.

  • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.

  • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

  • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om ditt bygge inte uppfyller dessa kriterierna räknas det som en komplement­byggnad, se Förråd.

Tips och råd

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Frågor?

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kan du boka en tid för rådgivning med en bygglovshandläggare/inspektör.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad