Pool och pooltak

Du behöver inte ansöka om bygglov för själva poolen. Beroende på hur poolen utformas kan du behöva ansöka om lov för plank, staket eller mur och marklov

Behövs bygglov?

Pool

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov för att anlägga en pool. Det finns inte heller några regler för hur nära tomtgränsen den får ligga.

Om du vill bygga ett plank, ett staket eller en mur runt poolen kan du behöva ansöka om lov för det.

Pooltak

Nej, vanligtvis behöver du inte ansöka om bygglov för ett pooltak. Undantag är om du vill bygga ett högre tak som gör att man kan vistas i vattnet när taket är utdraget, och om taket ger ett visuellt intryck av att vara en byggnad. I sådana fall räknas åtgärden som en komplementbyggnad med samma regler som för ett förråd.

Tips och råd

Boverkets byggregler och ordningslagen kräver att det finns skydd mot drunkning om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det ska vara konstruerat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind ska den ha lås.
  • En täckande presenning eller ett täckande skyddsnät med högst 5 centimeter i maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Relaterad information

Frågor?

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kan du boka en tid för rådgivning med en bygglovshandläggare/inspektör.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad