Solenergi – solceller, solpaneler och solfångare

Genom att ta vara på solenergi kan du producera el eller värma vatten. Det här gäller om du vill sätta upp en solenergianläggning på eller intill ditt hus.

Behövs bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov om solenergianläggningen

  • monteras på en byggnad inom detaljplanerat område och följer byggnadens form; takets eller fasadens lutning
  • monteras på en byggnad utanför detaljplanerat område, se karta nedan över detaljplanerade områden i kommunen
  • byggs på marken och inte uppfattas som en egen byggnad
  • monteras på en byggnad som ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö, se karta nedan över vilka områden och hus som har kulturhistoriskt värde.


Ja,
du behöver bygglov om

  • kraven under ”Nej" inte uppfylls
  • solenergianläggningen påverkar byggnadens utseende mycket, till exempel att fasad eller taktäckningsmaterial byts ut (solcellspaneler som är utformade som takpannor eller fasadskivor).

Behövs anmälan?

Du behöver göra en anmälan till oss via vår e-tjänst om din solenergianläggning påverkar

  • bärande konstruktioner, till exempel att taket måste förstärkas
  • brandskyddet på så sätt att räddningstjänstens insats förhindras.

Hur ansöker jag?

Du ansöker i vår e-tjänst för bygglov. I e-tjänsten laddar du upp:

Handläggaren kontaktar dig om det behövs fler uppgifter.

Hur lång tid tar det?

Från det att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

När får jag börja bygga?

På grund av lagstiftningen behöver det gå fyra veckor efter att du fått beslutet innan du kan påbörja installationen. Du får beslutet via vår e-tjänst eller brev från byggnadsnämnden.

Byggnationen behöver påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt bygglov.

Vad kostar det?

Du blir fakturerad efter att du har fått beslutet.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad