Processen för byggåtgärder som kräver anmälan

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan. Här beskriver vi hur processen går till vid anmälningspliktiga åtgärder. Du får tips inför din anmälan och kan se vad som behövs innan du kan påbörja ditt projekt.

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja ditt projekt. Det gäller för alla åtgärder som kräver anmälan.

1. Förberedelser

Bygglov eller anmälan

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra endast kräver en anmälan. På sidan Behöver jag bygglov? hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din anmälan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan.

Vid mindre ändringar kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med din anmälan, till exempel om du ska installera en eldstad. Då kan du få startbesked snabbare och på så sätt komma igång att bygga eller installera snabbare.

2. Anmälan

Tillsammans med din anmälan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver.

Inom några dagar efter att din anmälan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan.

Läs mer och gör din anmälan på sidan Ansök om bygglov.

3. Fullständiga handlingar

När vi gått igenom din anmälan meddelar vi dig om den är fullständig eller om du behöver komplettera den.

4. Tekniskt samråd

Vid större åtgärder kan det behövas ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Du får också mer information om processen.

5. Startbesked

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

I startbeskedet kan du läsa om eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva.

När du fått startbesked får du påbörja ditt bygge eller din installation.

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

6. Arbetsplatsbesök

Vid stora eller mer komplexa projekt kan ett arbetsplatsbesök vara aktuellt under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt startbesked.

7. Slutsamråd

Vid större projekt kallas du också till ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet.

8. Slutbesked

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du få ett slutbesked från bygglovenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i startbeskedet och i kontrollplanen.

Mer om bygglov

I vissa fall ska grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Deras åsikter vägs in i den totala bedömningen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad