Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga, beror på vad du tänker bygga. Här får du reda på vilka handlingar du ska skicka med.

I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till en kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. På sidan Behöver jag bygglov? hittar du guider till de vanligaste projekten.

Här finns mer information om de vanligaste ritningarna och handlingarna som du kan behöva skicka in:

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer och att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Det här ska finnas med på ritningarna:

  • Information om vad som finns på ritningen
  • Fastighetsbeteckning
  • Skala
  • Ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1"
  • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs, förlängs handläggningstiden, eftersom vi kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Exempel på fackmannamässigt utförda ritningar

Tips och råd

  • Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.
  • Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa.
  • Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.


Mer om bygglov

Checklistor som guidar dig igenom de vanligaste byggåtgärderna. Behöver jag ansöka om bygglov? Vilka ritningar och handlingar ska jag skicka in?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Även för för rivnings- eller markarbeten behövs ofta lov.

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska lämna tillsammans med bygglovsansökan.

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad