Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation måste du alltid bifoga en situationsplan till din ansökan om bygglov. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område, använder du en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen.

Nybyggnadskartan visar befintliga byggnader, tomtgränser, fastighetens (tomtens) exakta mått, höjd mot angränsande gata, anslutningspunkter för vatten och avlopp med mera. Du kan själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert. Läs mer på sidan Situationsplan.

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildningen vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft. Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi dig att avvakta med beställningen.

Vad kostar det?

Vi tar ut en kostnad för att ta fram en nybyggnadskarta. För en liten villatomt blir kostnaden cirka 8 000 kr. Mer information om kostnader hittar du i bygglovstaxan. För exakt prisuppgift, kontakta bygglovsenheten.

Tips och råd

I de flesta fall räcker det med ett utdrag ur vår baskarta som underlag till situationsplanen. Här är några exempel då det oftast räcker med en baskarta:

  • Vid åtgärder utanför detaljplanerat område.
  • Vid åtgärder där det inte finns kommunalt vatten och avlopp.
  • Vid åtgärder där du planerar att bygga till eller bygga nytt på en redan bebyggd tomt.

Beställ utdrag ur baskarta.

Mer om bygglov

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Exempel och mallar.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningarna ovanifrån.

En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera.

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt, till exempel material och färg.

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

En detaljritning är en ritning i stor skala där du ser detaljerna i en liten del av byggnaden eller projektet.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad