Fastigheter, kartor, lantmäteri

Här hittar du information om stadens lantmäteri samt kart- och mätningstjänster.

Lantmäterimyndigheten i Mölndals stad handlägger alla sorters lantmäteriförrättningar som behövs när fastigheter ska nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov. Lantmäterimyndigheten ger också viss service i rättsliga frågor som rör fastigheter.

Behöver du kartor, till exempel som underlag för bygglovsansökan, så kan vi ta fram det. Vi mäter också in lägen för hus, gränser och liknande.

Kontakt

Peter Holmström
Stadsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031- 315 14 11
peter.holmstrom@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-30 20.52