Lantmäteri

Mölndals stad har en egen kommunal lantmäterimyndighet.

Du kan få hjälp från lantmäterimyndigheten med alla sorters lantmäteriförrättningar som behövs när fastigheter ska nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov.

Exempel på lantmäteriförrättningar är:

  • Avstyckning - ett sätt att bilda ny fastighet genom att stycka av en tomt
  • Fastighetsreglering - att ändra fastighetsindelningen eller hantera servitut (rättigheter på en annan fastighet)
  • Fastighetsbestämning - att avgöra tomtgränsens rätta läge eller innehåll i servitut och anläggningar som är  gemensamma
  • Anläggningsförrättning - att hantera nyttigheter som är gemensamma för två eller flera fastigheter till exempel brunn, parkeringsplatser och väg
  • Ledningsrättsförrättning - att skapa rättigheter för ledningar och tillbehör      

Myndigheten gör också fastighetsutredningar, hjälper till att söka i arkiv och ger dig viss service i rättsliga frågor som rör fastigheter.

Avgifter

Avgiften för lantmäteriförrättningar beräknas på det antal timmar som det går åt att handlägga ärendet.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad