Mätning

Stadsbyggnadsförvaltningen utför mätuppdrag på beställning.

Det behövs när du bygger och som underlag för planering, projektering och framtida byggnation.

Mätningstjänster

Utsättning

Innan du börjar bygga ska stadsbyggnadsförvaltningen i de flesta fall markera på marken var byggnaden ska stå. Vad som gäller för ditt ärende står i beslutet om bygglov. Det är viktigt att byggnaden uppförs på rätt plats. Om det blir fel kan grannar klaga, och det kan bli kostnader för att rätta till felet.

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden följer det som är beslutat i bygglovet. Då kontrollerar man byggnadens storlek och form samt byggnadens läge i plan och höjd. Vad som gäller för ditt ärende står i beslutet om bygglov.

Ytavvägning

Stadsbyggnadsförvaltningen kan ta fram en digital terrängmodell över tomtens markförhållanden. Du kan ha nytta av terrängmodellen när du funderar på var du ska placera huset på tomten.

Sättningskontroll

Är du orolig för sättningar i huset? För att kontrollera eventuella rörelser i till exempel byggnader och broar gör stadsbyggnadsförvaltningen sättningskontroller.

Annat

Förutom ovanstående mätningar kan du även få hjälp med andra mätuppdrag, till exempel för projektering, kabelinmätning, gränsanvisning med mera.

Avgifter

Stadsbyggnadsförvaltningen tar ut avgifter enligt en särskild taxa. För större arbeten kan du begära offert.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-11 07.42