Mätning

Vi utför mätuppdrag för att kommunens primärkarta är aktuell såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad av bland annat byggnader, anläggningar och vägar. Till vår hjälp har vi moderna instrument för markbaserad mätning både i plan och höjd.

Vid beställning av mätning för bygglovsärenden finns det krav på vad som behöver mätas för just ditt bygglovsärende. Du kan beställa mätuppdrag direkt på webben.

Mätningstjänster för bygglovsärenden

Utsättning/utstakning

Vid nybyggnation eller tillbyggnad krävs ibland utsättning av byggnadens läge på marken. Detta gör vi oftast i form av utdrag, det vill säga att vi förlänger två linjer (väggar) på fasaden så att det bildas ett kryss. Utefter dessa kan grunden schaktas ur och grundplattans kantelement läggas ut i rätt läge utan att markeringarna försvinner.

Markeringarna görs ofta i form av en spik i en träpåle, i ett berg eller något annat stabilt underlag. Vi brukar också markera en byggfix så att golvhöjden hamnar rätt. Vad som gäller för ditt ärende står i beslutet om bygglov. Det är viktigt att byggnaden uppförs på rätt plats. Om det blir fel kan grannar klaga och det kan medföra kostnader att rätta till felet.

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att vi kontrollerar att byggnaden följer det som är beslutat i bygglovet. Då mäts byggnadens storlek och form samt dess läge i plan och höjd. Sedan jämför vi måtten med vad som angetts i bygglovets situationsplan.

Nybyggnadskartor

Vi gör även mätningar för nybyggnadskartor som kan beställas på beställning av kartprodukter.

Övriga uppdrag

Anvisning av gräns

Om du vill veta var din fastighets gränspunkter finns i marken så kan vi oftast hjälpa till. Gränspunkter har alltid koordinater och är ofta markerade med järnrör eller liknande. Även om markeringen är borta så kan vi visa var den borde ligga med träläkt och/eller sprejfärg. Detta gör vi på löpande timpris eftersom det kan variera tidsmässigt.

Sättningskontroll

Är du orolig för sättningar i huset? För att kontrollera eventuella rörelser i till exempel byggnader och broar gör vi sättningskontroller med digitala avvägningsinstrument.

Övrig mätning

Vi utför även interna uppdrag inom vår organisation. Det kan då handla om att vi markerar och söker gränspunkter åt kommunala Lantmäteriet och ser till så att Planenheten får uppdaterade kartor. Vi gör också till exempel uppdrag åt våra kommunala bolag.

Stomnät

Det gamla stom- och fixnätet som kom till innan satellitmätningens intåg underhålls inte längre. Vid behov kan vi hjälpa till med att ta fram koordinatlistor och kartor över detta. Detta gäller främst uppdrag för mätkonsultföretag som arbetar inom kommunen.

Avgifter

Vi tar ut avgifter enligt särskild taxa. För ett större arbete kan du begära en offert.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad