Arrenden

Du kan arrendera (hyra) mark av staden för olika användningsområden som till exempel jakt, jordbruk, upplag, parkering, mobilmaster, bollplaner och klubbstugor för föreningar.

Nyttjanderätten kommer med en viss kostnad, en arrendeavgift.

Ett arrende ger arrendatorn rättighet att använda mark mot arrendeavgift under begränsad tid. De vanligaste typerna av arrende är:

  • bostadsarrende
  • jordbruksarrende
  • lägenhetsarrende

Lagar och regler skiljer sig åt mellan vilket sorts arrende som upprättas, men i regel finns krav på skriftlig överenskommelse.

Vid försäljning av fastighet följer inte arrendet med automatiskt.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad