Markanvisning stadsdelen Pedagogen Park

Mölndals stad startar nu upp markanvisningsprocessen för ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt, stadsdelen Pedagogen Park. Välkommen att tävla i den första delen av markanvisningen, kvarter 19, 20 norr och 20 söder.

Projektet omfattar totalt cirka 1100 bostäder, närservice, kontor, ett äldreboende, en förskola samt flera parkområden. Befintlig byggnad Pedagogen Park bevaras och runt byggnaden utvecklas ett stadsdelstorg med bland annat en matbutik och dagligvaruservice. I samband med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park föreslås Bifrostgatan omvandlas från transportled till stadsgata.

Stadsdelen Pedagogen Park är en del i ledet att utveckla tätorten Mölndal till en sammanhållen stad där stadsdelarna länkas samman och kopplingar till angränsande bostadsområden, grönområden, innerstaden samt Göteborg stärks. Syftet är att stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som en del i stadens vision, Vision Mölndal 2022.

Visionsbild stadsdelen Pedagogen Park

Kommande markanvisning

Mölndals stad äger kvarter 11- 20. Markanvisningstävlingen kommer till en början att avse kvarter 19 och 20. Resterande av stadens kvarter markanvisas i ett senare skede. Kvarter 17 kommer ej att anvisas utan bebyggas av Mölndals stad i egen regi.

Markanvisningens ungefärliga omfattning:

Kv 19: 1100 BTA
Kv 20, norr: 2400 BTA
Kv 20, söder: 2800 BTA

Skissbild Pedagogen Park

Preliminär tidplan

Lagakraftvunnen detaljplan: 2020-03-16

Inbjudan markanvisningstävling: Sen höst

Bedömning/marktilldelning: Årsskiftet 2020/2021

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-20 17.06