Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest finns ännu inte i Sverige, men de senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. 

Afrikansk svinpest är ett stort hot mot tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Viruset som ger afrikansk svinpest kan till exempel finnas i charkvaror.

Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprider sig genom att aldrig lämna matrester ute i naturen. Man kan också hjälpa till genom att rapportera fynd av döda vildsvin för att smitta ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt.


Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad