Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Den mildare formen av virus orsakar vanligen endast milda symtom. Den mer smittsamma formen leder till mycket hög dödlighet, orsakar epidemier som kan spridas snabbt och få stora konsekvenser för fjäderfäindustrin och handeln.

Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i spridning av viruset.

Sällsynt att människor blir smittade

Vissa influensavirus, till exempel H5N1, kan smitta människor. Detta är mycket sällsynt. De flesta människor som insjuknat i H5N1-infektion har fått smittan när de hanterat fjäderfä som insjuknat eller dött i influensa och i samband med dåliga hygienförhållanden.

Så sprids fågelinfluensa

Fjäderfä kan smittas av fågelinfluensa genom att de kommer i kontakt med symtomfria smittbärare, i regel vilda fåglar. Detta kan ske vid utevistelse, att vilda fåglar kommer in i fjäderfähus eller genom att fågelträck kommer in i fjäderfähus via ventilation eller smutsiga skor.

Smittspridning mellan fjäderfäbesättningar sker sedan genom förflyttning av fåglar mellan olika besättningar, transportfordon, redskap kläder, foder, damm, fjädrar och personer med mera som haft kontakt med smittade fåglar.

För att människor ska kunna smittas krävs närkontakt med infekterade fåglar. De allra flesta människor som infekterats har haft mycket nära kontakt med sjuka eller döda fjäderfä.

Symtom

Det tar i allmänhet tre till fem dagar från smittotillfället till symtom.

Symptomen kan variera beroende på olika faktorer som virustyp, fågelart, fåglarnas ålder, förekomst av andra sjukdomar och djurens livsmiljö.

I vissa fall kan sjukdomen ha ett hastigt förlopp och fåglarna kan dö utan att ha uppvisat några sjukdomssymptom. I andra fall ses nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion.

Även hosta, andningssvårigheter, svullet huvud, symptom från nervsystemet som exempelvis darrningar, kramper och svårighet att gå samt diarré kan förekomma.

Om dina fjäderfän eller fåglar drabbas

Fågelinfluensa är anmälningspliktig. Det innebär att en djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär och själva göra allt för att förhindra att smittan sprids.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad