Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hästar och gödsel

Hästhållning omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och kommunen ansvarar för tillsynen. I vår tillsyn tittar vi bland annat på din gödselhantering.

En häst i en hage. Foto Ann-Louise Svensson

 

Gödsel innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kuster. Hela Mölndals stad tillhör de så kallade känsliga områdena som sträcker sig längs kusterna i Västra Götalands län. Vi måste därför ta extra hänsyn vid gödselhanteringen.

Tillsyn på din verksamhet

Miljöförvaltningen ansvarar för miljötillsynen på din hästhållning. På sidan om djurhållning och lantbruk hittar du mer information om vad som ingår i vår tillsyn och hur den går till.

Gödselhantering

För dig som hästägare gäller följande lagringstider för gödsel:

  • Har du upp till 10 hästar ska du kunna lagra din gödsel i minst sex månader
  • Har du mer än 10 hästar ska du kunna lagra ditt gödsel i minst åtta månader

Kom ihåg att lagringsutrymmet för gödsel alltid ska vara utformat så att det inte orsakar avrinning eller läckage till omgivningen.

Mer information om hästgödsel hittar du i Jordbruksverkets broschyr - Hästgödsel en naturlig resurs.PDF

Vad kostar tillsynen?

Vi tar ut en timavgift på 904 kr per timme för att kontrollera din verksamhet.  

Kontakt

Victor Albrektson
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 03
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-14 12.45