Hästar

För att dina hästar ska må bra är det viktigt att du följer de bestämmelser som finns om till exempel djurskydd och transporter. Bestämmelserna sätter ofta upp en lägsta nivå och talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt.

Som enskild hästägare är du skyldig att följa gällande bestämmelser i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter.

Ansvar för tillsyn av djurskydd ligger på länsstyrelsen

Ansvaret för tillsynen av att djurskyddet vid hästhållning efterlevs ligger på Länsstyrelsen. De ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Jordbruksverket har mer information om hästhållning.

Kommunen ansvarar för att djurhållningen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för miljötillsynen på din hästhållning, eftersom hästhållning omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet.

Tillsynen är till för att säkerställa att hästhållningen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö.

På sidan om djurhållning och lantbruk hittar du mer information om vad som ingår i vår tillsyn och hur den går till.

Vi tar ut en timavgift för att kontrollera din verksamhet.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad