Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hästar

Hästhållning omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. Det är miljöförvaltningen i Mölndals stad som ansvarar för tillsynen. I vår tillsyn tittar vi bland annat på din gödselhantering.

Tillsyn på din verksamhet

Miljöförvaltningen ansvarar för miljötillsynen på din hästhållning. På sidan om djurhållning och lantbruk hittar du mer information om vad som ingår i vår tillsyn och hur den går till. Vi tar ut en timavgift på 925 kr per timme för att kontrollera din verksamhet.  

Nedgrävning av död häst

Du som behöver gräva ner en död häst ska kontakta Miljöförvaltningen i Mölndals stad. Det kan du göra genom att skicka in blanketten meddelande om nedgrävning av hästPDF. När du kontaktar miljöförvaltningen vill vi att du lämnar uppgifter om:

 • Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam överförbar
  sjukdom).
 • Hästens namn, id-nr och ras.
 • Platsen där hästen planeras begravas på måste också kunna beskrivas utförligt: Hur ser omgivningen ut kring begravningsplatsen? Finns det närliggande vattendrag, dricksvattentäkter? Är det en blöt eller en torr mark, översvämmas marken vid mycket nederbörd? För att nedbrytningen ska ske på rätt sätt krävs det syre och därför måste det vara helt torrt i marken. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.

Några hållpunkter att följa vid val av platsen för nedgrävning av död häst

 • Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, grus
  eller morän).
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 100 meter,
  allra helst bör avståndet vara upp till 200 meter.
 • Nedgrävning får inte ske i vattenskyddsområde.
 • Det är bra om kroppen kalkas före återfyllnad sker.
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst en
  meter ska finnas ner till berggrund eller högsta grundvattennivån.
 • Djurkroppen ska täckas med 1,5 meter återfyllnadsmaterial
  (ett s.k rovdjursskydd).

Platsbesök

Vid en del fall kan miljöförvaltningen vilja komma ut på plats för att se den tänkta begravningsplatsen. Oftast räcker det att vi ser på det kartmaterial vi har tillgång till på kontoret.

Handläggningen av ärendet debiteras enligt gällande taxa, antagen av Kommunfullmäktige.

Kontakt

Victor Albrektson
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 03
miljo@molndal.se

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-17 10.56