Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hästar

För att dina hästar ska må bra är det viktigt att du följer de bestämmelser som finns om till exempel djurskydd och transporter. Bestämmelserna sätter ofta upp en lägsta nivå och talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt.


Som enskild hästägare är du skyldig att följa gällande bestämmelser i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter.

Ansvar för tillsyn av djurskydd ligger på länsstyrelsen

Ansvaret för tillsynen av att djurskyddet vid hästhållning efterlevs ligger på Länsstyrelsen. De ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå.

Från den 1 mars 2019 gäller nya föreskrifter om hästhållning. Ett syfte med de nya föreskrifterna är att ge ökade möjligheter för den som vill utveckla sin hästhållning att hitta nya sätt att uppfylla hästens behov på.

Kommunen ansvarar för att djurhållningen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö

Miljöförvaltningen i Mölndals stad ansvarar för miljötillsynen på din hästhållning, eftersom hästhållning omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. Vår tillsyn är till för att säkerställa att hästhållningen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö. På sidan om djurhållning och lantbruk hittar du mer information om vad som ingår i vår tillsyn och hur den går till. Vi tar ut en timavgift på 925 kr per timme för att kontrollera din verksamhet.

Kontakt

Victor Albrektson
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 03
miljo@molndal.se

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-23 16.31