Katter

Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Katter ska märkas och registreras

Alla katter ska id-märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister enligt en ny lag från den 1 januari 2023. Detta ska du göra innan katten är 4 månader. Om du köper eller tar över en katt som är över 3 månader ska du se till att den är eller blir id-märkt och du ska registrera dig som ägare inom 4 veckor. Det gäller både innekatter och utekatter. Kravet på registrering gäller även om din katt redan är registrerad i ett frivilligt register sedan tidigare.

Att katter är märkta och registrerade gör det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Då kan katter som saknar ett hem få hjälp till eventuell vård och att hitta ett hem.

Katter som inte behöver vara märkta och registrerade

Du behöver inte märka och registrera din katt om den är född före den 1 januari 2008, men du får lov att registrera den i Jordbruksverkets kattregister om du vill. Det underlättar återföreningen om din katt skulle försvinna.

Störs du av katter som springer på din tomt?

Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt.

Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad. Det är viktigt att förtydliga att detta inte ger dig rätt att skada katten. Du får inte lägga ut gift eller skada katten på något sätt.

Om du störs av andras katter

  • Prata med kattägaren. Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten och vet inte om att den besvärar någon.
  • För att minska problemen kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katten och kanske testa något avvisandemedel som finns att köpa i zoobutiker.

Om djur behandlas illa

Misstänker du att ett husdjur vanvårdas eller far illa? Då ska du kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län och anmäla bristande djurhållning. Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap: husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

Lagar om djur

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad