Om du störs av vilda djur

Vilda djur har sedan länge vant sig vid tätortsmiljöer och söker sig gärna dit för att leta efter lättåtkomlig föda och för att kunna vila ostört i skydd.

Här kan du läsa mer om vad du själv kan göra, eller till vem du kan vända dig med frågor i situationer där vilda djur så som vildsvin, älgar och rådjur eller fåglar, upplevs som störande.

Vildsvin

Vildsvin söker sig till områden där det finns mat, speciellt när de får kultingar. Trädgårdar och tomter ”bökas upp” och vi vet att många känner både frustration, ilska och ibland även rädsla över detta. Det är viktigt att notera att det inte bara är Mölndals stad, utan även övriga berörda markägare som har ett ansvar för denna fråga. Vi kan bara hantera jakten och andra åtgärder på vår egna mark - som markägare. Mölndals stad har inte något huvudansvar för den rådande vildsvinsproblematiken i kommunen, utan det är ett gemensamt ansvar för områdets samtliga markägare och jakträttsinnehavare.

Säkerheten i fokus

Utgångspunkten är att intensifiera de jaktliga åtgärderna då det behövs för att minska de skador och problem som vildsvinen just nu skapar. Mölndals stad vill understryka att det är av största vikt att all jakt sker med fokus på säkerheten och givetvis i enlighet med gällande jaktbestämmelser. Bestämmelserna som finns om jakt går att läsa i jaktförordningen, och det är Länsstyrelsen som har uppdraget att samordna jakten och hanteringen av vildsvinstammen i Västra Götaland och jakt i allmänhet.

Känner du dig direkt hotad av aggressiva vildsvin, vänd dig till Polisen. Mölndals stad har ingen möjlighet att skjuta av enskilda djur i bostadsområden. Polisen har de tillstånd som krävs för att gå in och skjuta i tätbebyggda områden då det behövs och då de anser att det är befogat.

Älgar och rådjur

Älgar och rådjur som man träffar på i skog och mark kan uppfattas som aggressiva när de har ungar med sig och är överbeskyddande. De kan bli närgångna när det finns mycket frukt i trädgårdar. Detta återkommer ofta under sensommar och tidig höst.

Är de skadeskjutna, närgångna eller upprepat farliga på annat sätt är det polisen som beslutar om eventuell skyddsjakt. I sådana fall ska det vara en fråga om uppenbar och omedelbar fara för människor.

Olika situationer

 • Bor du nära ett skogsområde eller har mycket fruktträd i trädgården så kan du få besök av älgar och rådjur. Om du störs av detta så kan du försöka ”viltsäkra” din trädgård. Plocka bort fallfrukt, hägna in planteringar och liknande. Här hittar du tips om hur du undviker vissa djur i din trädgård.
 • Anser man att det är orimligt många älgar och att de vistas i just din trädgård dagligen kontaktar man Länsstyrelsen, telefon 010-224 40 00. De hanterar viltfrågor i länet och kan besluta om djur ska skjutas av. Allt regleras av jaktlagen, vilken kommunen inte har tillsyn över.
 • Om älgen är ett direkt hot eller har hamnat inom ett tätbebyggt område och inte hittar ut, eller är skadad är det polisen man kontaktar, tel 11414. Polisen är den myndighet som har tillstånd att skjuta inom tätbebyggda områden och kan hantera farliga situationer snabbt.

Fåglar

När våren kommer så uppstår ibland problem med häckande måsar, skator, duvor och kajor som skränar och skräpar ner i boendemiljön. Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder och jobba förebyggande för att minimera risken för störning.

Vad gör man åt störande fåglar?

Störningen kan vara som störst under fåglarnas häckningsperiod, mellan april till juli. Under den tiden är det dock förbjudet att störa fåglarna och att ta bort deras bon. Det gäller även tiden då fåglarna precis börjar bygga bon vilket kan vara så tidigt som mars månad för vissa fåglar.

För att ta bort bon gäller det att vara ute i god tid, efter att ungarna har flugit ut och innan föräldrarna börjar bygga nya bon. Kom ihåg att det gäller att ha tålamod med det förebyggande arbetet och att upprepa åtgärderna i rätt tid varje år för att det ska ge en bra effekt. Att skjuta av fåglar är ingen långsiktig lösning. Mer effektivt är att försvåra tillvaron för fåglarna genom att ta bort lättillgängliga boplatser och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet.

Exempel på åtgärder

Här är några exempel på åtgärder som du som privatperson kan vidta, eller i första hand fastighetsägaren om du bor i hyresrätt: Alla åtgärder ska självfallet utföras i de fall då det är tillåtet enligt gällande regler.

 • Rensa tak, skorstenar och hängrännor från gamla bon.
 • Se till att tak, skorstenar och hängrännor är otillgängliga genom att t.ex. spänna upp trådar. Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper, så kallad vetter, som sätts upp på tak.
 • Sköt om komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
 • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten.
 • Det är bra att samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

Grävlingar

Grävlingen finns i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker. Den attackerar normalt inte människor, men kan bita om den blir överraskad eller trängd. Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Grävlingen är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt, som bebos av flera familjer.

Se upp för bon under huset

 • Man bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under byggnationer. Den skickliga grävaren kan bygga stora gryt.
 • Försök så snart du sett att den försöker ta sig in att avskräcka den genom att applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver.
 • Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute.
 • Man kan kontrollera om grävlingen är borta genom att ställa en pinne på lut framför öppningen.

Skyddsjakt

Om det inte hjälper, kan skyddsjakt tillämpas. Den allmänna jakttiden på grävling är från 1 augusti till 15 februari, men skyddsjakt kan tillåtas hela året på vissa villkor. Observera att Mölndals kommun inte utövar eller bistår vid någon skyddsjakt utan här får man som fastighetsägare kontakta en jakt eller viltvårdsorganisation.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-25 15.44