Råttor och andra skadedjur

Djur och insekter kan klassas som skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. Det är fastighetsägaren som ansvarar för sanering av skadedjur. Fastighetsägaren ska även förebygga förekomsten av skadedjur.

Råttor bor i stora gångsystem i marken eller under byggnader, ofta i närheten av platser där de kan hitta mat. De förekommer framför allt i stadsmiljö. Till skadeinsekterna räknas till exempel vägglöss, flugor och silverfiskar.

Problem med råttor eller skadedjur

Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representant för en bostadsrättsförening har ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur runt och i din fastighet. Om du fått in råttor eller andra skadedjur i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och ett saneringsföretag.

Bor du i villa är det ditt ansvar att bekämpa skadedjuren, till exempel genom att kontakta ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning.

Bor du i lägenhet ska du kontakta din hyresvärd eller förening som ansvarar för saneringen. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen. Använd gärna vår e-tjänst när du skickar in din anmälan: Klagomål på boendemiljön

Ser du skadedjur i kommunala byggnader, anmäl det till Fastighetsavdelningen i Mölndals stad via felanmälan eller genom att ringa 031-315 10 00 och fråga efter fastighetsavdelningen. Uppge gärna så detaljerat som möjligt vilken fastighet, skola eller liknande som det handlar om.

Förebygg problem med skadedjur

Här är lite tips på vad du kan göra för att förebygga problem med skadedjur

  • Se till att källarfönster och dörrar på huset är ordentligt täta.
  • Förse ventilöppningar med metallnät.
  • Använd färg eller puts för att göra grova ytor på ytterväggarna släta och glatta så att råttorna inte kan få fäste. En råtta kan klättra flera våningar om den får fäste.
  • Håll det rent och snyggt i trädgården och plocka undan fallfrukt. Ha inte fågelmat direkt på marken, använd till exempel ett fågelbord.
  • Se till att soprummet är städat.
  • Använd slutna sopkärl och förslut soppåsarna väl och se till att inget skräp hamnar utanför kärlen.
  • Plocka bort fallfrukt och fågelmat som hamnar på marken då det annars drar till sig skadedjur
  • Var noga med att ha resväskor stängda under resor utomlands så du inte tar med dig skadedjur hem.

Råttor i ledningsnätet

Avloppsledningsnätet är ett slutet system och Mölndals stad gör åtgärder mot skadedjur där det behövs och ser till att brunnslock är täta och att trasiga rör lagas. Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av kommunala avloppsledningar kan du anmäla det till Kontaktcenter Mölndal 031-315 10 00 eller via felanmälan, så hjälps vi åt att minska risken för råttor i avloppsnätet.

Ledningar och brunnslock som är inom din egen fastighetsgräns ansvarar du själv för och då även eventuella skadedjur som tar sig in.

Mer information om skadedjur

Folkhälsomyndigheten har mer information kring skadedjur.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad