Vildsvin

Vildsvin söker sig till områden där det finns mat, speciellt när de får kultingar. Trädgårdar och tomter ”bökas upp” och vi vet att många känner både frustration, ilska och ibland även rädsla över detta.

Det är viktigt att notera att det inte bara är Mölndals stad, utan även övriga berörda markägare som har ett ansvar för denna fråga. Vi kan bara hantera jakten och andra åtgärder på vår egna mark, som markägare. Mölndals stad har inte något huvudansvar för den rådande vildsvinsproblematiken i kommunen, utan det är ett gemensamt ansvar för områdets samtliga markägare och jakträttsinnehavare.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats för första gången i Sverige. Under hösten 2023 konstaterades första fallet i Fagersta kommun i Västmanlands län. Sjukdomen drabbar tamgrisar och vildsvin.

Plan med åtgärder för Balltorp

I mitten av juni skickades ett brev till boende och verksamma i Balltorp där en plan med åtgärder presenteras. Vi inleder ett arbete med att röja sly, buskar och vassområden. Vi har uppmanat jaktlag att öka jakten på vildsvin. Vi kommer också att komplettera belysning på delar av gång- och cykelbanor

Vi ber också att boende och yrkesverksamma i Balltorpsområdet att hjälpa till genom att inte slänga trädgårdsavfall, jord, gräsklipp, fallfrukt och liknande i öppna ”komposter”.

Så hanterar du ditt trädgårdsavfall

Röjning startar i september

Röjningen av sly, buskar och vassområden genomförs under slutet av augusti och början av september.

Säkerheten i fokus

Utgångspunkten är att intensifiera de jaktliga åtgärderna då det behövs för att minska de skador och problem som vildsvinen just nu skapar. Mölndals stad vill understryka att det är av största vikt att all jakt sker med fokus på säkerheten och givetvis i enlighet med gällande jaktbestämmelser. Bestämmelserna som finns om jakt går att läsa i jaktförordningen, och det är Länsstyrelsen som har uppdraget att samordna jakten och hanteringen av vildsvinstammen i Västra Götaland och jakt i allmänhet.

Känner du dig direkt hotad av aggressiva vildsvin, vänd dig till Polisen. Mölndals stad har ingen möjlighet att skjuta av enskilda djur i bostadsområden. Polisen har de tillstånd som krävs för att gå in och skjuta i tätbebyggda områden då det behövs och då de anser att det är befogat.

Observationer av vildsvin är viktig information för jägarna i kommunen. Om du ser vildsvin så får du skicka mail till kommunens kontaktcenter.

Informationen kommer att vidarebefordras till samordnaren för jägarna.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad