Att bygga nytt klimatsmart

Ett hus som byggs idag ska finnas kvar i många år framöver. Därför är det viktigt att tänka på energifrågan redan när du börjar planera ett nybygge.

Boverkets byggregler styr

Om du ska bygga nytt så är det bland annat Boverkets byggregler, BBR, som styr hur du får bygga. Där finns maximivärden för energianvändningen per kvadratmeter. Under senare år har energikraven i Boverkets byggregler skärpts flera gånger.

Bygga bättre än Boverkets byggregler?

Idag väljer många, både privatpersoner och byggföretag, att frivilligt bygga mer energieffektivt än vad som skrivs i Boverkets Byggregler. Man värderar då den låga energikostnaden och minskade miljöbelastningen som man får under många år. Kanske ska du också bygga riktigt energieffektivt?

Passivhus, lågenergihus, nära noll-energihus, plusenergihus ...

Under senare år har det skapats allt fler nya benämningar på energieffektiva hus. Gemensamt för alla är att husen byggs så att energianvändningen blir lägre än vad som krävs i Boverkets Byggregler. För vissa benämningar, exempelvis för passivhus, finns det detaljerade definitioner, men inte för alla.

Att tänka på

Det finns några saker som du absolut bör tänka på om du ska bygga ett nytt hus för att det ska bli riktigt energieffektivt:

  • Placera om möjligt huset gynnsamt, med tanke på sol och vind
  • Välj tjock isolering i väggar, golv och tak (vind)
  • Välj fönster och dörrar med små värmeförluster (lågt U-värde)
  • Bygg huset så tätt som möjligt – inte bara på ritbordet, utan även i verkligheten
  • Installera ett effektivt ventilationssystem som både ger ett gott inomhusklimat och återvinner värme
  • Installera gärna en kompletterande värmekälla, exempelvis en braskamin eller ännu hellre en pelletskamin
  • Fundera på om du kan installera solfångare för värme eller solceller för el redan från början – eller lämna annars fria ytor utan installationer på södertaket för en framtida installation
  • Välj vitvaror och annan utrustning med som har ett lågt energibehov
  • Installera smart styrutrustning för värme, ventilation och belysning

Mer information

Förutom att du kan hitta bra information om energieffektiva byggnader på internet, så är du välkommen att kontakta Mölndals stads bygglovshandläggare eller energi- och klimatrådgivare för att diskutera just ditt hus.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad