Att köpa el

Sedan ganska många år tillbaka är elmarknaden avreglerad. Du välja mellan ett stort antal elleverantörer.

Elhandel och elnät

Det är bara det så kallade elhandelsbolaget som du kan välja fritt. Utöver kostnaden till elhandelsbolaget så tillkommer kostnaderna för elnätet.

Olika avtalsformer

Ungefär som när det gäller räntor på ett lån, så kan du välja mellan att ha ett elavtal med fast eller rörligt pris. Ett fast pris innebär att du i förväg vet vad varje kilowattimme som du använder kommer att kosta. Att välja ett rörligt pris kan ibland ge dig lägre kostnader, men det är samtidigt ett mer chansartat val, eftersom du då inte vet vilket elpris du verkligen får betala framöver.

Förutom att välja mellan fast eller rörligt pris, så måste du även välja hur länge du vill att ditt elavtal ska gälla. Många väljer avtal som gäller i ett, två eller tre år.

Om du inte gör något aktivt val, så får du så kallat anvisningsavtal (kallades tidigare tillsvidareavtal), vilket ofta är mycket dyrare än alla andra avtal. Därför är det viktigt att du verkligen gör ett aktivt val.

Skatter och moms

Utöver själva elhandelspriset tillkommer elskatt på 39,2 öre/kWh (från år 2023) och sedan moms på 25 procent.

Att välja elhandelsföretag

Det finns flera bra hemsidor där du kan jämföra priserna från olika elhandelsföretag och mellan olika avtalslängder. Den mest oberoende hemsidan heter Elpriskollen och sköts av statliga Energimarknads­inspektionen.

Du kan normalt inte byta elleverantör förrän avtalet med din nuvarande leverantör går ut. Det är däremot alltid bra att var ute i god tid. Du måste kontakta din nya elleverantör senast den 15:e i månaden innan den månad som det nya avtalet ska börja gälla.

Kunskap och kontakt

Mer information om elmarknaden och om att byta elleverantör hittar du på på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Du är också välkommen att kontakta vår energi- och klimat­rådgivare.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad