Bidrag för energiåtgärder

Det finns flera bidrag för energiåtgärder i ditt hus, ditt företag eller verksamhet.

Samtliga bidrag och stöd är statliga. Det finns inga lokala energibidrag för Mölndal.

Har du frågor? Kontakta gärna din kommunala energi- och klimatrådgivare för att få kostnadsfri och opartisk rådgivning.

Vissa byggåtgärder kräver bygglov eller anmälan

Frågan om bygglov ska vara utredd innan du söker stöd. För bygglovspliktig energieffektiviseringsåtgärd ska du skicka med ett beslut om bygglov tillsammans med din ansökan om stöd. På sidan Behöver jag bygglov? finns guider för de vanligaste energiåtgärderna.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Det finns ett statligt bidrag för energieffektivisering i småhus sedan juli 2023.

Du kan bland annat få bidrag för att byta ut din elpanna eller direktelelement till en lösning med värmepump, fjärrvärme eller pelletspanna.

I vissa fall går det även att få bidrag för tilläggsisolering eller för byte av dörrar eller fönster. Bidraget ges för materialkostnader och kan sökas framtill 2025.

Du kan få högst 30 000 kr i bidrag för åtgärder i värmesystemet och högst 30 000 kr för åtgärder som gäller isolering, dörrar eller fönster.

Du kan kombinera detta bidrag för materialkostnader med ROT-avdrag för arbetskostnaderna.

Ansök

Du ansöker via Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna och tar beslut om bidrag.

Mer information:

Klimatklivet – investerringsstöd

Genom Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, kan företag, föreningar och organisationer söka ekonomiskt stöd för olika åtgärder som minskar klimatpåverkan. Privatpersoner kan inte söka bidraget.

Det är ett brett stöd och kan gälla åtgärder inom industri, transport, återvinning, jordbruk eller andra områden och branscher. Det kan handla om investeringar i energieffektivisering, biogas, elektrifiering, cirkulära flöden, överskottsvärme, energikonvertering, vätgas, biokol, biodrivmedel och elektrobränslen. Några lokala exempel hittar du här

Ansökningsperioder till Klimatklivet under 2024

  • 4–15 mars
  • 3–11 juni
  • 1–8 november

Mer information:

Stöd för laddstolpar

Det finns olika ekonomiska stöd för att installera laddstolpar för elbilar. I de flesta fall har du möjlighet att få upp till 50 procent av kostnaden i stöd.

Stöd för solceller

Numera är det bara privatpersoner som kan få stöd för att installera solceller. Stödet får du i form av ett så kallat grönt avdrag på ca 20 procent, som installatören normalt drar av direkt. Kostnaden för både arbete och material får räknas med.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats

Stöd till lagring av el

Om du som privatperson producerar el med en egen solcellsanläggning, så kan du även få ett grönt avdrag på ca 50 % för att investera i batterier och annan utrustning för att lagra el. På så vis kan du producera el på dagtid när det är ljust, men använda den även under kvällar och nätter.

Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats.

ROT-avdrag

Du kan göra ROT-avdrag för en mängd olika energiåtgärder i ditt hus. Det kan exempelvis handla om installation av en bergvärmepump, en pelletspanna eller för isoleringsåtgärder. För en del åtgärder har Skatteverket fastställt schabloner, för hur stor andel av kostnaderna för en åtgärd som får anses vara arbetskostnad.

Skatteavdrag för småskalig elproduktion

För att främja småskalig förnybar elproduktion kan du få ett skatteavdrag för el som du producerar via exempelvis solceller. Skatteavdraget är 60 öre/kWh och gäller den mängd el som man levererar ut på det allmänna nätet, inte den del av elen som man använder själv.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, Skatteverket


Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad