Bidrag för energiåtgärder

Det finns flera bidrag för energiåtgärder i ditt hus, ditt företag eller verksamhet.

Samtliga bidrag och stöd är statliga. Det finns inga lokala energibidrag för Mölndal.

Klimatlivet

Genom det så kallade Klimatklivet kan företag, föreningar och organisationer (inte privatpersoner) få ekonomiskt stöd för olika åtgärder som minskar klimatpåverkan från byggnader eller transporter.

Man kan exempelvis få stöd för olika energieffektiviseringsåtgärder eller för att byta ut oljeuppvärmning till mer miljövänliga lösningar. Ansökan kan bara göras under vissa ansökningsperioder. Naturvårdsverket publiceras efterhand vilka datum som gäller för kommande ansökningsperioder.

Stöd för laddstolpar

Det finns olika ekonomiska stöd för att installera laddstolpar för elbilar. I de flesta fall har man möjlighet att få upp till 50% av kostnaden i stöd.

Investeringsstöd för solceller

Både privatpersoner, organisationer och företag kan få ett stöd på 20 procent av investeringskostnaden för en solcellsanläggning för produktion av el. Sista dag för ansökan är den 7 juli 2020.

Ansökan ska sändas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kön till utbetalning av stödet för solcellsanläggningar är relativt lång och det är inte helt säkert att stödet kommer att räcka till alla. Hör gärna direkt med Länsstyrelsen om det aktuella läget.

Som privatperson kan du som alternativ överväga att i stället utnyttja ROT-avdrag för din solcellsinstallation. Man får inte kombinera investeringsstödet för solceller med ROT-avdrag. 

Stöd till lagring av el

Om man som privatperson producerar el med en egen solcellsanläggning, så kan man även söka stöd för att investera i batterier och annan utrustning för att lagra el. På så vis kan man producera el på dagtid när det är ljust, men använda den även under kvällar och nätter.

Stödet är 60 procent av investeringskostnaden för lagringsutrustningen. Mer information om detta stöd hittar du på Energimyndighetens webbplats. Ansökan ska sändas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

ROT-avdrag

Du kan göra ROT-avdrag för en mängd olika energiåtgärder i ditt hus. Förutom för solceller kan du få ROT-avdrag för exempelvis installation av en bergvärmepump, en pelletspanna eller för isoleringsåtgärder. För en del åtgärder har Skatteverket fastställt schabloner för hur stor andel av kostnaderna för en åtgärd som får anses vara arbetskostnad. 

Skatteavdrag för småskalig elproduktion

För att främja småskalig förnybar elproduktion kan du få göra ett skatteavdrag för el som du producerar via exempelvis solceller. Skatteavdraget är 60 öre/kWh och gäller den mängd el som man levererar ut på det allmänna nätet, inte den del av elen som man använder själv.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad