Bidrag för energiåtgärder

Det finns flera bidrag för energiåtgärder i ditt hus, ditt företag eller verksamhet.

Samtliga bidrag och stöd är statliga. Det finns inga lokala energibidrag för Mölndal.

Klimatlivet

Genom det så kallade Klimatklivet kan företag, föreningar och organisationer (inte privatpersoner) få ekonomiskt stöd för olika åtgärder som minskar klimatpåverkan från byggnader eller transporter.

Man kan exempelvis få stöd för olika energieffektiviseringsåtgärder eller för att byta ut oljeuppvärmning till mer miljövänliga lösningar. Ansökan kan bara göras under vissa ansökningsperioder. Naturvårdsverket publiceras efterhand vilka datum som gäller för kommande ansökningsperioder.

Stöd för laddstolpar

Det finns olika ekonomiska stöd för att installera laddstolpar för elbilar. I de flesta fall har man möjlighet att få upp till 50% av kostnaden i stöd.

Stöd för solceller

Numera är det bara privatpersoner som kan få ett stöd för att installera solceller.

Stödet får man i form av ett så kallat grönt avdrag på 15 % som installatören normalt drar av direkt. Kostnaden för både arbete och material får räknas med.

Stöd till lagring av el

Om man som privatperson producerar el med en egen solcellsanläggning, så kan man även få ett grönt avdrag på 50 % för att investera i batterier och annan utrustning för att lagra el. På så vis kan man producera el på dagtid när det är ljust, men använda den även under kvällar och nätter.

Mer information om detta stöd hittar du på Skatteverkets webbplats.

ROT-avdrag

Du kan göra ROT-avdrag för en mängd olika energiåtgärder i ditt hus. Det kan exempelvis handla om installation av en bergvärmepump eller en pelletspanna eller för isoleringsåtgärder. För en del åtgärder har Skatteverket fastställt schabloner för hur stor andel av kostnaderna för en åtgärd som får anses vara arbetskostnad. 

Skatteavdrag för småskalig elproduktion

För att främja småskalig förnybar elproduktion kan du få göra ett skatteavdrag för el som du producerar via exempelvis solceller. Skatteavdraget är 60 öre/kWh och gäller den mängd el som man levererar ut på det allmänna nätet, inte den del av elen som man använder själv.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad