Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Bidrag för energiåtgärder

Det finns numera inte så många olika bidrag för energiåtgärder i ditt hus, men några möjligheter finns.

Samtliga bidrag och stöd är statliga. Det finns inga lokala energibidrag för Mölndal.

Investeringsstöd för solceller

Både privatpersoner, organisationer och företag kan numera få ett stöd på 20 procent av investeringskostnaden för en solcellsanläggning för produktion av el. Mer information om detta stöd hittar du på Energimyndighetens webbplats:

Ansökan ska sändas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Även om mer pengar kommer att skjutas till, så är det inte säkert att stödet för solcellsanläggningar kommer att räcka till alla och det kan dröja innan man får besked. Hör gärna direkt med Länsstyrelsen om det aktuella läget.

Som privatperson kan du som alternativ överväga att i stället utnyttja ROT-avdrag för din solcellsinstallation. Man får inte kombinera investeringsstödet för solceller med ROT-avdrag. 

Stöd till lagring av el

Om man som privatperson producerar el med en egen solcellsanläggning, så kan man även söka stöd för att investera i batterier och annan utrustning för att lagra el. På så vis kan man producera el på dagtid när det är ljust, men använda den även under kvällar och nätter.

Stödet är 60 procent av investeringskostnaden för lagringsutrustningen. Mer information om detta stöd hittar du på Energimyndighetens webbplats. Ansökan ska sändas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

ROT-avdrag

Du kan göra ROT-avdrag för en mängd olika energiåtgärder i ditt hus. Förutom för solceller kan du få ROT-avdrag för exempelvis installation av en bergvärmepump, en pelletspanna eller för isoleringsåtgärder. För en del åtgärder har Skatteverket fastställt schabloner för hur stor andel av kostnaderna för en åtgärd som får anses vara arbetskostnad. 

Skatteavdrag för småskalig elproduktion

För att främja småskalig förnybar elproduktion kan du få göra ett skatteavdrag för el som du producerar via exempelvis solceller. Skatteavdraget är 60 öre/kWh och gäller den mängd el som man levererar ut på det allmänna nätet, inte den del av elen som man använder själv.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Stadsledningsförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-14 08.25