Elanvändning i ett hushåll

Mängden el som används för belysning, apparater och utrustning i ett hem varierar väldigt mycket mellan olika hushåll.

Vad påverkar din elanvändning?

Storleken på elanvändningen beror på hur många personer som bor i ett hem och på bostadens storlek, men även i stor utsträckning på levnadsvanor och beteenden.

Trots att belysning och hemelektronik har blivit mer och mer energieffektiv, så har elanvändningen i hemmen ökat. Det beror främst på att antalet datorer, TV-apparater och ljuskällor har ökat i våra hem.

Vanlig nivå på elanvändningen

I en lägenhet används idag ofta ca 2500-3000 kWh el per år, medan användningen av det vi kallar hushållsel i ett småhus ofta är ca 4000-5000 kWh per år. Variationen mellan olika hushåll är dock väldigt stor.

Genom att verkligen tänka på hur du använder din utrustning och genom att välja energieffektiva produkter när du köper nytt, så kan du faktiskt minska din användning av hushållsel rätt så mycket.

Mer information om hur du kan minska din elanvändning kan du hitta på Energimyndighetens hemsida.

Relaterad information

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad