Elanvändning i ett hushåll

Mängden el som används för belysning, apparater och utrustning i ett hem varierar väldigt mellan olika hushåll.

Vad påverkar din elanvändning?

Storleken på elanvändningen beror både på hur många personer som bor i ett hem, bostadens storlek, men också på olika levnadsvanor och beteenden.

Trots att belysning och hemelektronik har blivit mer och mer energieffektiv, så har elanvändningen i hemmen ökat. Det beror främst på att antalet datorer, TV-apparater och ljuskällor har ökat i våra hem.

Vanlig nivå på elanvändningen

I en lägenhet används idag ofta ca 2500-3000 kWh el per år, medan användningen av det vi kallar hushållsel i ett småhus ofta är ca 4000-5000 kWh per år. Variationen mellan olika hushåll är dock väldigt stor.

Genom att verkligen tänka på hur du använder din utrustning och att du inte har belysning tänd i rum där ingen vistas, så kan du påverka och minska din användning av hushållsel, vilket kan bli en stor skillnad.

Det är också viktigt att du väljer energieffektiva produkter när det är dags att byta ut vitvaror eller annan elkrävande utrustning. Då kan du ha god hjälp av energimärkningen som idag finns på många olika produkter.

Mer information och bra tips om hur du kan minska din elanvändning kan du hitta på Energimyndighetens webbplats.

Relaterad information

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad