Utrustning att låna

Att mäta är att veta, brukar man säga. Kanske vill du låna en liten portabel mätare så att du kan se hur mycket el din TV eller ditt kylskåp drar?

Elmätare för vägguttag

Ett bra sätt att ta reda på hur mycket el som olika apparater och maskiner i ditt hem drar är att göra tillfälliga mätningar med en enkel liten elmätare.

Allt som är anslutet med en vanlig stickpropp kan du mäta på det sättet. Du kan exempelvis få reda på hur mycket el som din TV eller dator drar eller hur mycket mer ditt kylskåp drar jämfört med ett nytt.

Display för att följa hur din elanvändning varierar

Du kan även låna en annan sorts mätare som gör att du på en liten display kan följa hur hela din elanvändning varierar under dagen. Där syns det tydligt när du sätter på en apparat eller tänder mer belysning.

Denna typ av mätning ger ofta en "aha-upplevelse" som gör att man sedan kan minska sin elanvändning.

Kontakta Mölndals stads energi- och klimatrådgivare om du vill låna någon av mätarna.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad